Fortsatt goda betyg för tandvården

16 nov 2011
Dela artikeln
Allmänheten fortsätter att vara nöjd med tandvården, och särskilt privattandvården.

Det visar den senaste undersökningen från Svenskt Kvalitetsindex om hur nöjda svenskarna är med servicen i kommuner och landsting. Mätningen har gjorts på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting.

Siffrorna är en aning lägre än förra året för både folktandvården och privattandvården, men skillnaderna ligger inom felmarginalen så det går inte att säga något säkert.

Tandvården ligger bra till jämfört med sjukvården – där kundnöjdheten är 71,6 – eller med äldreboende där siffran är 64,3.

Allmänheten är mindre nöjd med myndigheter. Försäkringskassan får till exempel bara 52,7 av 100 möjliga.

Läs ”Sammanställning av svenskt kvalitetsindex studier kring kommunal service 2011” på www.kvalitetsindex.se.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch