Fortsatt högt tryck på kompletterande utbildning

Utbildning 15 aug 2019
Dela artikeln
36 personer har antagits till höstens kompletterande antagning för tandläkare med legitimation från länder utanför EU och EES, KUT. 20 personer börjar vid Göteborgs universitet och 16 personer i Stockholm.

Totalt sökte 297 behöriga personer till höstens KUT-utbildning. 166 sökte i första hand till utbildningen i Göteborg och 131 till utbildningen på Karolinska institutet.

Tandläkartidningen har tidigare rapporterat om att äldre personer missgynnas vid antagningen (nummer 8, 2018). Till hösten är åtta av de antagna över 40 år. Sex av dem börjar i Göteborg och två vid KI. De utgör därmed 22 procent av dem som antagits. Bland det totala antalet sökande var andelen över 40 år 36 procent, något högre vid KI och något lägre vid Göteborgs universitet.

Det är fortfarande vid KI som det är svårast för personer över 40 år att klara antagningsprocessen. Av 55 behöriga förstandssökande över 40 år kom två personer in. I Göteborg är ungefär en tredjedel av personerna över 40 år genom hela antagningsprocessen.

Medianåldern för de antagna vid Göteborg är 36 år, vid KI 32 år.

Vid vårterminens antagning till Malmö universitet var tre av tio antagna över fyrtio år, vilket är nära andelen över fyrtio år bland samtliga 175 behöriga sökande, 37 procent (64 personer). Här är medianåldern för dem som antagits till utbildningen 37 år.

Text: Anna Norberg

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch