Framtidens klinik i Malmö
Odontologiska fakulteten i Malmö.

Framtidens klinik i Malmö

14 aug 2013
Dela artikeln
Framtidens tandvårdsklinik utvecklas vid odontologiska fakulteten på Malmö högskola. Kliniken ska bli en plattform där tandvårdsaktörer kan mötas och utveckla och testa utrustning, produkter och metoder.

Kliniken går under namnet Futurumkliniken. Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, deltar som finansiär i samarbete med högskolan, näringslivet samt allmän- och specialisttandvården. Projektledare är Per Vult von Steyern, docent vid avdelningen för materialvetenskap och teknologi.

Enbart i Sverige uppgår den sammanlagda årliga kostnaden för tandvård till omkring 24 miljarder kronor. Med tanke på den höga kostnaden är det därför viktigt att utveckla både kvalitet och effektivitet i vården. Det ska ske i Futurumkliniken.

I Futurumkliniken ska man också utveckla gränssnitt för tandvårdsutrustning för att finna nya användningsområden för redan befintlig teknologi eller i kombination med annan utrustning. Kliniken kommer också att användas för att introducera tandvårdspersonal i nya behandlingsmetoder.

Text: Mats Karlsson

Foton/Illustrationer: Foto: Malmö högskola

Dela artikeln
Taggar:

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch