Fritt fram för N2

28 jun 2011
Dela artikeln
Det är fritt fram för tandläkare att använda N2 vid rotbehandling. Det slår Socialstyrelsen fast.

Under många år har diskussionen om N2 förts mellan förespråkare för materialet och Socialstyrelsen, som hävdat att det inte får användas. Nu tycks frågan ha kommit till – åtminstone – en tillfällig lösning.

Tre förespråkare för N2 skrev nyligen till Socialstyrelsen och ville ha besked om N2 får användas eller inte. ”Vi har positiva erfarenheter av N2-metoden och har en omfattande klinisk dokumentation som gör att vi är säkra på vår sak”, skriver tandläkarna.

I svarsbrevet från Socialstyrelsen skriver Nils Oscarson, projektledare för de nationella riktlinjerna och Mariana Näslund Blixt, utredare och sakkunnig, att de nationella riktlinjerna för vuxentandvård inte tar ställning till vilket material som används vid rotfyllning eftersom det saknas publicerad vetenskapligt evidens för en bedömning om eventuella skillnader mellan olika material.

De fortsätter: ”Det är således upp till tandläkarens eget ansvar att välja och använda sådana CE-märkta material som uppfyller såväl de odontologiska som de arbetsmiljömässiga egenskaper som krävs för att erbjuda en god tandvård”, skriver de, och avslutar svaret med att de nationella riktlinjerna kommer att uppdateras kontinuerligt. Framkommer ny vetenskaplig dokumentation som påverkar dagens rekommendationer kan riktlinjerna komma att ändras.

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch