Fritt vårdval i Skåne

12 dec 2012
Dela artikeln
Den 1 maj 2013 införs vårdval för allmäntandvård för barn och ungdomar i Region Skåne.

Förändringen innebär att tandläkare måste ansöka om ackreditering och därefter bli godkända för att bedriva barn- och ungdomstandvård med finansiering från regionen.

Ackrediteringen utgår från LOV, Lag om valfrihetssystem.

Det nya vårdvalet innehåller samma möjlighet att välja tandläkare som i dag; skillnaden blir att föräldrarna väljer var man vill att barnet ska bli behandlat, och att vårdgivarna förbinder sig att ta emot alla barn och ungdomar mellan 0-19 år.

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch