FS får tid att lösa konflikten

2 dec 2011
Dela artikeln
Tandläkarförbundet står inför en av sina största utmaningar i och med att Privattandläkarna överraskande aviserat att de tänker lämna förbundet. Nu måste vi alla arbeta för att ta fram en lösning som fungerar för alla. Det sade Tandläkarförbundets ordförande Gunilla Klingberg i sitt inledningsanförande vid Tandläkarförbundets förbundsmöte.

 I början på oktober meddelande Privattandläkarna att de blir en branschorganisation vid årsskiftet, och så sent som dagen före förbundsmötet, det vill säga den 1 december, meddelade Privattandläkarna skriftligt att de säger upp medlemskapet i förbundet från och med den 1 januari 2012.

– Ett överraskade beslut för förbundsstyrelsen, sade Gunilla Klingberg, något som också flera andra från FS påpekade.

Ja till budgeten

Senare under dagen skulle förbundsmötets ombud fatta beslut om budgeten för 2012. Trots att flera ombud för Privattandläkarna påpekade att detta inte var möjligt eftersom riksföreningen inte kommer att finnas kvar efter årsskiftet röstade förbundsmötets majoritet för FS:s förslag till budget, vilket innebär att förbundet får in medlemsavgiften för kommande år.

Ja till FS linje

Tre motioner om individuellt medlemskap i Tandläkarförbundet hade kommit in till förbundsmötet. Den som ledde till den längsta diskussionen var skriven av privattandläkarna Mikael Jansson och Anders Mohlin. I motionen föreslog de ett individuellt medlemskap i förbundet för tandläkare med svensk legitimation, tandläkarstudenter vid de fyra lärosätena samt de svenska tandläkarstudenter som studerar utomlands. Förbundet ska stå fritt från riksföreningarna. I motionen ville de också se en fullständig genomgång av stadgarna för att åstadkomma målen.

Efter diskussionerna, där bland annat förbundets ordförande Gunilla Klingberg tryckte hårt på att FS måste få tid på sig att finna en lösning som är till gagn för alla, gick förbundsmötet till beslut. 218 röster stödde FS:s linje, 129 gick emot.

Mats Karlsson

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga in.
redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch