Google avslöjar tandintresset

Forskning 2 jul 2018
Dela artikeln
Genom att använda Google Trends, ett analysverktyg för att utvärdera sökningar i sökmotorn Google, har brasilianska forskare lyckats analysera sökvolymerna för kariesrelaterade sökningar i åtta länder mellan åren 2004 och 2016.

De kan visa ett stadigt ökande intresse i Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Storbritannien och USA, medan intresset i stället minskade i Brasilien och Indien.

Folk sökte företrädesvis efter information om symtom och behandlingar, medan intresset för förebyggande åtgärder var lägre.

Forskarna menar att metoden skulle kunna ge viktig information om olika populationers intressen i nära nog realtid.

Källa

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch