Göran Friman får Forssbergs pris
Det behövs ett ökat samarbete mellan tandvården och övriga hälso- och sjukvården, anser Göran Friman, som tar emot ett pris och föreläser vid årets odontologiska riksstämma. Foto: Janet Suslick

Göran Friman får Forssbergs pris

Riksstämman 2019 4 nov 2019
Dela artikeln
Tandvården kan spela en viktig roll för att identifiera risk för odiagnostiserat högt blodtryck och diabetes hos medelålders och äldre patienter. Det har Göran Friman visat i sin forskning. Nu får han årets Forssbergs pris som belöning.

Göran Friman är privattandläkare samt bedömningstandläkare och sakkunnig i Region Värmland.

Tillsammans med sin fru Maria Friman, som också är tandläkare, har han screenat och följt upp patienter på praktiken i Filipstad.

Ungefär var tionde patient som de screenade såg ut att ha högt blodtryck eller felinställd medicinering. De hänvisades till sjukvården. En uppföljning sju år senare visade att screeningen dessutom förutsåg risken för sjukdomsutveckling ganska bra.

Även risk för diabetes och prediabetes kan identifieras på liknande sätt hos tandvården, anser Göran Friman. Att patienterna är positiva till att bli screenade inom tandvården, visar också hans forskning.

Belönas med pris
Nu får Göran Friman årets Forssbergs pris i samband med årets odontologiska riksstämma 13 oktober. Prissumman är 20 000 kronor.

Priset motiveras på följande sätt:
”Göran Friman har genom sin forskning utvecklat smarta metoder för samverkan mellan tandvård och sjukvård…. Göran Frimans forskning är ett gott exempel på värdefulla forskningsupptäckter som kommer ur patientnära arbete.”

”Göran Frimans forskning är ett gott exempel på värdefulla forskningsupptäckter som kommer ur patientnära arbete.”

Dagen efter prisutdelningen medverkar Göran Friman på ett seminarium om medicinsk screening inom tandvården under en temaeftermiddag om diabetes på riksstämman.

Hur känns det att få priset?
– Det känns fantastiskt. Jag är inte ens professor, vet du! Jag satt på älgpass när Per Vult von Steyern ringde mig för att lämna beskedet så jag fick ringa tillbaka senare. Jag blev nästan mållös när han berättade.

Varför tror du att du får priset?
– Forssbergs pris ska uppmuntra kliniska forskningsinsatser som gjorts av tandvårdsteamet, och som har ett värde i tandläkarnas dagliga arbete. Så jag tror att jag utsetts för den kliniska forskning och publicering av resultaten jag har gjort om medicinsk screening inom tandvård, men även för mitt arbete med att sprida kunskap om olika typer av samband mellan munhälsa och allmänhälsa för läkare, tandvårdspersonal och allmänheten.

Vad ska du använda pengarna till?
– Äran av att få priset är värt mer än pengarna, men de går nog till en lugn rekreationshelg tillsammans med min hustru Maria, som är mitt bästa stöd och bollplank.

Vad tar du upp vid seminariet om medicinsk screening?
– Vi kommer att ta upp olika typer av medicinsk screening som har gjorts inom tandvården och ge lite tips och råd för de som är intresserade av att själva erbjuda sina patienter det. Det kommer också att handla om aktuell forskning och hur ledande medicinska forskare ser på medicinsk screening inom tandvården.

Disputerade 2017
Göran Friman lade fram sin doktorsavhandling ”Medical screening in dental settings” 2017. Den handlar om screening av blodtryck och diabetes inom tandvården.

Han skrev ett autoreferat om avhandlingen i Tandläkartidningen nummer 8 2018. Läs ”Medicinsk screening inom tandvården” här.
Janet Suslick

På riksstämman

* Göran Friman deltar i ”Future Lab – Health” på dialogscenen. Onsdag 13 november kl 14.00.

* Forssbergs pris delas ut i samband med invigningen på årets odontologiska riksstämma i Stockholm. Onsdag 13 november kl 16.30.

* Göran Friman medverkar också i diabetestemat på seminariet ”State of the art – Medicinsk screening inom tandvården” och i den efterföljande paneldiskussionen. Torsdag 14 november kl 14.30 och kl 16.30.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Andra artiklar i temat "Riksstämman 2021"

Tandvården får nya riktlinjer

SOCIALSTYRELSEN Nya nationella riktlinjer för tandvård börjar gälla 28 september. All tandvård omfattas nu och riktlinjerna vänder sig mer till beslutsfattare än tidigare.
20 sep 2021

Smärtskola kan hjälpa unga

Smärta En digital smärtskola för ungdomar med käksmärtor har testats i ett pilotprojekt och fått positiv respons av patienterna. Nu vill skaparna sprida den till bland annat allmäntandläkare.
21 sep 2021

Matti Sällberg: Vaccinet tar all hans tid

Porträttet Matti Sällberg är laboratorieforskaren som ville komma närmare patienterna genom att bli tand­läkare. Under flera år kombinerade han tandläkar­arbetet med forskning. I dag tar jakten på ett coronavaccin all hans tid.
2 sep 2020
Plusmaterial

Hon letar samband mellan minne och tuggfunktion

Forskning Linn Hedberg, övertandläkare och doktorand hos Folktandvården Stockholm, undersöker samband mellan tuggfunktion och minne.
13 okt 2021

Uno Fors: AI på väg in i tandvården

Forskning Artificiell intelligens (AI) är ett hett forskningsfält, men många studier har brister, fastslås i en artikel i Journal of dentistry. Uno Fors, professor i data- och system­vetenskap, ger tips om hur du bedömer AI-studier.
11 aug 2021

Nytt regelverk för medicintekniska produkter i tandvården

Vetenskap Den 26 maj började det nya direktivet för medicintekniska produkter inom tandvården att gälla fullt ut. Fokus ligger främst på krav på uppdaterad dokumentation och riskanalys samt förbättrad spårbarhet.
7 okt 2021
Plusmaterial

Bengt Hasséus: Tandläkare kan rädda liv

Porträttet Bengt Hasséus, docent i oral medicin, har ägnat sin forskar­karriär åt att förstå hur immunsystemet reagerar i förstadier till cancer. Han vill att Sveriges tandläkare och tandhygienister i ännu större utsträckning än i dag ska se sig som en del av hälso- och sjukvården.
18 nov 2020
Plusmaterial

Hon kartlägger kunskap

Porträtt Från odontologi till gynekologi. Det kan bli tvära kast för Helena Domeij, tandläkare och projekt­ledare på Statens beredning för medicinsk och ­social utvärdering (SBU).
22 apr 2020

Hon hämtar kunskap från kliniken

Porträttet 40 år inom tandvården – det är lång tid för det är lång tid för en disputerad tandläkare som bara är 57 år. Annika Julihn började som tandsköterske­elev 1979. I dag är hon specialist i pedodonti vid Eastman­institutet i Stockholm och arbetar med ett praktik­baserat forskningsnätverk inom barntandvården.
19 feb 2020

AI: Upplärd maskin hittar karies

Karies AI-systemet har tränat på tusentals röntgenbilder. Nu hittar den så gott som alla kariesangrepp på egen hand.
19 nov 2019

Michael Braian: Totalt digitalt

Metod Med digital protesteknik kan patienter med ömmande skavsår bli ett minne blott. Efter bara två besök kan patienten få en helprotes med mycket bra passform.
29 jul 2019
Plusmaterial

Så förebygger du infektion

Hygien Alla tandläkare gör kirurgiska ingrepp. Att förebygga infektion så långt det bara går är, tillsammans med restriktiv antibiotikaanvändning, bästa vapnet mot antibiotikaresistens. Bodil Lund, käkkirurg som forskar om antibiotikaresistens, tipsar om vad man kan tänka på.
14 maj 2019

Han vill täppa till kunskapsluckorna

Forskaren Utvärdering av metoder inom tandvården och register­studier. Det är två frågor som Aron Naimi-Akbar, docent i odontologisk epidemiologi i Malmö, brinner för.
4 sep 2019

Demonstrerar för snabbare legitimation

Tandläkare utan jobb Tandläkare med examen från länder utanför Europa demonstrerade i dag vid riksdagshuset i Stockholm. De vill ha ett effektivare system så att de snabbt kan få jobba som tandläkare i Sverige.
20 maj 2019

Han vill SKaPa jämlik tandhälsa

Porträttet Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit ­(SKaPa) kan användas för att hitta ojämlikheter i den orala hälsan. Registret går också att använda för att se i vilken utsträckning tandvården är jämlik. Det berättar Lars Gahnberg, Skapas nye registerhållare.
22 maj 2018
Plusmaterial

Tandvården ska styras av kunskap

Evidens Kunskap, inte tradition, ska styra vården. För att det ska bli så, utvecklas nya sätt att sprida och tillämpa kunskap inom tandvården.
5 nov 2018

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in, kontakta webbredaktören.redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch