Göran Friman får Forssbergs pris
Det behövs ett ökat samarbete mellan tandvården och övriga hälso- och sjukvården, anser Göran Friman, som tar emot ett pris och föreläser vid årets odontologiska riksstämma. Foto: Janet Suslick

Göran Friman får Forssbergs pris

Riksstämman 2019 4 nov 2019
Dela artikeln
Tandvården kan spela en viktig roll för att identifiera risk för odiagnostiserat högt blodtryck och diabetes hos medelålders och äldre patienter. Det har Göran Friman visat i sin forskning. Nu får han årets Forssbergs pris som belöning.

Göran Friman är privattandläkare samt bedömningstandläkare och sakkunnig i Region Värmland.

Tillsammans med sin fru Maria Friman, som också är tandläkare, har han screenat och följt upp patienter på praktiken i Filipstad.

Ungefär var tionde patient som de screenade såg ut att ha högt blodtryck eller felinställd medicinering. De hänvisades till sjukvården. En uppföljning sju år senare visade att screeningen dessutom förutsåg risken för sjukdomsutveckling ganska bra.

Även risk för diabetes och prediabetes kan identifieras på liknande sätt hos tandvården, anser Göran Friman. Att patienterna är positiva till att bli screenade inom tandvården, visar också hans forskning.

Belönas med pris
Nu får Göran Friman årets Forssbergs pris i samband med årets odontologiska riksstämma 13 oktober. Prissumman är 20 000 kronor.

Priset motiveras på följande sätt:
”Göran Friman har genom sin forskning utvecklat smarta metoder för samverkan mellan tandvård och sjukvård…. Göran Frimans forskning är ett gott exempel på värdefulla forskningsupptäckter som kommer ur patientnära arbete.”

”Göran Frimans forskning är ett gott exempel på värdefulla forskningsupptäckter som kommer ur patientnära arbete.”

Dagen efter prisutdelningen medverkar Göran Friman på ett seminarium om medicinsk screening inom tandvården under en temaeftermiddag om diabetes på riksstämman.

Hur känns det att få priset?
– Det känns fantastiskt. Jag är inte ens professor, vet du! Jag satt på älgpass när Per Vult von Steyern ringde mig för att lämna beskedet så jag fick ringa tillbaka senare. Jag blev nästan mållös när han berättade.

Varför tror du att du får priset?
– Forssbergs pris ska uppmuntra kliniska forskningsinsatser som gjorts av tandvårdsteamet, och som har ett värde i tandläkarnas dagliga arbete. Så jag tror att jag utsetts för den kliniska forskning och publicering av resultaten jag har gjort om medicinsk screening inom tandvård, men även för mitt arbete med att sprida kunskap om olika typer av samband mellan munhälsa och allmänhälsa för läkare, tandvårdspersonal och allmänheten.

Vad ska du använda pengarna till?
– Äran av att få priset är värt mer än pengarna, men de går nog till en lugn rekreationshelg tillsammans med min hustru Maria, som är mitt bästa stöd och bollplank.

Vad tar du upp vid seminariet om medicinsk screening?
– Vi kommer att ta upp olika typer av medicinsk screening som har gjorts inom tandvården och ge lite tips och råd för de som är intresserade av att själva erbjuda sina patienter det. Det kommer också att handla om aktuell forskning och hur ledande medicinska forskare ser på medicinsk screening inom tandvården.

Disputerade 2017
Göran Friman lade fram sin doktorsavhandling ”Medical screening in dental settings” 2017. Den handlar om screening av blodtryck och diabetes inom tandvården.

Han skrev ett autoreferat om avhandlingen i Tandläkartidningen nummer 8 2018. Läs ”Medicinsk screening inom tandvården” här.
Janet Suslick

På riksstämman

* Göran Friman deltar i ”Future Lab – Health” på dialogscenen. Onsdag 13 november kl 14.00.

* Forssbergs pris delas ut i samband med invigningen på årets odontologiska riksstämma i Stockholm. Onsdag 13 november kl 16.30.

* Göran Friman medverkar också i diabetestemat på seminariet ”State of the art – Medicinsk screening inom tandvården” och i den efterföljande paneldiskussionen. Torsdag 14 november kl 14.30 och kl 16.30.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Andra artiklar i temat "Riksstämman 2019"

Sverkerpriset till minimalinvasiv teknik

Riksstämman 2019 Årets Sverkerpris tilldelas Erik Svendsrud, Oslo, och Tif Qureshi, London. Båda arbetar med att utveckla och lära ut minimalinvasiv teknik.
16 nov 2019

Sverige kan få nytt implantatregister

RIKSSTÄMMAN 2019 Sverige kan få ett nytt implantatregister. Det blir en del av Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (SKaPa).
15 nov 2019

Victor Tollemar vann priset för bästa forskningsrapport

Riksstämman 2019 Victor Tollemar har vunnit priset för bästa forskningsrapport i samband med årets odontologiska riksstämma. Han får 10 000 kronor.
15 nov 2019

Äldst på riksstämman?

RIKSSTÄMMAN 2019 Åke Eriksson, 90 år, var kanske äldst på årets odontologiska riksstämma i dag. Han har gått på de flesta riksstämmor sedan 1949, berättar han.
14 nov 2019

Smärtpatienter ska få hjälp av ny klassificering

RIKSSTÄMMAN 2019 Ett nytt sätt att klassificera orofacial smärta lanseras i början av nästa år. De som var med på ett symposium om smärta på årets odontologiska riksstämma i dag fick tjuvkika på innehållet.
13 nov 2019

Hållbar tandvård – ditt ansvar

Hållbarhet Klimatavtryck, miljömärkning och hållbarhet är frågor i tiden, men forskaren Brett Duane anser att det finns mycket mer att göra inom tandvården. Resor och inköp är de två områden som har störst miljöpåverkan.
12 nov 2019
Plusmaterial

Vem möter du på mässan?

Riksstämman 2019 Alla utställare som anser sig ha en koppling till dentalbranschen är välkomna att ställa ut på Swedental. I övrigt finns inga egentliga kvalitetskrav.
12 nov 2019

107 kliniker får mer kunskap

Kunskapsstyrning Folktandvården i Västra Götaland satsar på att höja kunskapen om orofacial smärta och käkfunktionsstörning vid allmäntandvårdens alla 107 kliniker. Målet är att få medarbetarna att göra en enkel screening på alla patienter och behandla dem som har besvär.
11 nov 2019
Plusmaterial

Så kan antibiotika användas patientsäkert

Riksstämman 2019 Hur kan antibiotika användas på ett hållbart och patientsäkert sätt inom tandvården? Frågan diskuteras på årets odontologiska riksstämma vid ett symposium om antibiotika.
8 nov 2019

Riksstämman fokuserar på diabetes

Forskaren På världsdiabetesdagen den 14 november tas ­diabetes upp som tema på årets odontologiska riksstämma. Anna ­Norhammar, läkare och specialist i kardiologi blir en av flera föreläsare som försöker reda ut orsak och ­verkan vad gäller parodontit och diabetes.
7 nov 2019
Plusmaterial

Tandvården kan få en mer aktiv roll för multisjuka

NY RAPPORT Tandvården bör få en mer aktiv roll för multisjuka, till exempel äldre och personer med psykisk ohälsa eller diabetes. Det föreslår Socialstyrelsen i en ny rapport.
5 nov 2019

Så kan tandläkare hjälpa patienter med diabetes

Riksstämman 2019 Kerstin Brismar är diabetesforskare och senior professor vid Karolinska institutet. Hon medverkar i en temaeftermiddag om diabetes på årets odontologiska riksstämma i Stockholm.
5 nov 2019

Svensk tandläkare forskar om nobelprisprotein

IMPLANTATFORSKNING Shariel Sayardoust, parodontolog i Jönköping, forskar om HIF-1α, ett protein som är central för årets nobelpris i medicin och som är viktig när cellernas syrenivåer regleras.
31 okt 2019

Döda tänder kan väckas till liv

Riksstämman 2019 Alina Wikström forskar om revitalisering av traumaskadade tänder. Hon presenterar sina forskningsresultat på årets odontologiska riksstämma i Stockholm.
30 okt 2019

Fler anmälda till årets riksstämma

Riksstämman 2019 Det ser ut att bli fler besökare än vanligt till årets Riksstämma i Stockholm. Fokus är på verksamhetsutveckling och på hälsa, både den egna och andras.
31 okt 2019

Bakom rubrikerna i stämmoprogrammet

Riksstämman 2019 Under huvudtemat verksamhetsutveckling har årets odontologiska riksstämma tre block, Dark Dent, Diabetes samt Karies och kunskapsstyrning. Vi frågade Hans Sandberg, ordförande i Riksstämmenämnden, hur programtankarna har gått inför årets riksstämma.
6 nov 2019

Så påverkas tandvården av barnkonventionen

Riksstämman 2019 FN:s barnkonvention blir svensk lag i januari 2020. Hur tandvårdskliniker ska göra för att uppfylla lagens krav tas upp på ett seminarium på årets odontologiska riksstämma.
29 okt 2019

Han skrev bästa avhandling

Riksstämman 2019 Aleksandar Milosavljevic får Svenska Tandläkare-Sällskapets pris för bästa avhandling. Prissumman är 35 000 kronor.
25 okt 2019

Tre män och en kvinna blir årets studenter 2019

Bästa tandläkarstudenter Henrik Landgren är årets tandläkarstudent i Umeå och en av fyra i landet. Liksom de andra känner han sig hedrad, tacksam och förvånad. Men han är den enda som har fått en prismotivering skriven på vers.
17 okt 2019

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch