Göran Koch har blivit jubeldoktor
Vid Malmö högskolas årshögtid 2017 promoverades Göran Koch till jubeldoktor vid odontologiska fakulteten. Foto: Anna Wahlgren, Malmö högskola

Göran Koch har blivit jubeldoktor

Jubeldoktor 2 nov 2017
Dela artikeln
Göran Koch, professor emeritus vid odontologiska institutionen i Jönköping, har utsetts till jubeldoktor vid Malmö högskola. 1967 disputerade han med en avhandling om fluors effekt på kariesförekomsten hos skolbarn.

Hur var det att disputera för 50 år sedan?

– Då fanns inte den strukturerade forskarutbildning som man genomgår i dag, utan man fick arbeta mer på egen hand och söka nödvändig baskunskap. Själva disputationsakten var i stort som nu, men det var vanligare att man hade flera opponenter. Vi var inte så många som disputerade, så bara några år senare hade många en ledande roll inom akademin. På den tiden fick man graderade betyg när man disputerade, och ett lågt betyg innebar stopp för en fortsatt akademisk karriär.

Vad är du mest stolt över?

– När jag äntligen fick se resultaten efter att ha gjort en stor blindad undersökning av fluorbehandlingar under fyra år. Det var en aha-upplevelse att finna hur dessa fluorbehandlingar, främst användningen av fluortandkräm, dramatiskt minskade kariesförekomsten.

Vad har varit roligast?

– Att vara med och bygga upp verksamheten vid odontologiska institutionen i Jönköping. Det var en nybyggaranda där alla jobbade intensivt mot samma mål.

Text: Anna Norberg

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch