Gott samarbete ger bättre tandvård
Medarbetare som upplever stort stöd, tillit och gemenskap på jobbet värderar att arbetet som görs håller en högre kvalitet än kollegor som rapporterar mindre sammanhållning på arbetsplatsen. Foto: Colourbox

Gott samarbete ger bättre tandvård

Arbetsmiljö 11 nov 2015
Dela artikeln
Tandvårdspersonal som upplever stöd, tillit och gemenskap tycker att de gör ett bättre jobb än de som känner att arbetsklimatet brister.

Det visar färsk forskning om folktandvårdens psykosociala arbetsmiljö och vad den betyder för individens hälsa och organisationens utveckling.

Hanne Berthelsen, Håkan Bergevi, Eva Nyqvist och Kristina Arnrup presenterar tre forskningsrapporter på torsdag eftermiddag på årets odontologiska riksstämma i Göteborg. Det blir avslutningen på ett block med forskningsrapporter inom samhällsodontologi.

Arbetsklimat påverkar kvalitet

Medarbetare som upplever stort stöd, tillit och gemenskap på jobbet värderar att arbetet som görs håller en högre kvalitet än kollegor som rapporterar mindre sammanhållning på arbetsplatsen.

Studien visar också att anställda som upplever att de har inflytande på jobbet och som tycker att den vård som ges på kliniken håller en hög kvalitet upplever en bättre balans mellan arbetet och privatlivet. De tycker att arbetet bidrar till att ge energi och kunskap som kan användas utanför jobbet.

De som tycker att de har en stor arbetsbelastning och ett högt arbetstempo upplever däremot i högre grad att arbetet har negativa konsekvenser för hemmalivet.

– Arbetet utgör en viktig del av livet, och därför kan det också påverka hur vi har det hemma. Att arbeta med människor ger särskilda påfrestningar, men också glädje och mening, säger Hanne Berthelsen, forskare vid odontologiska fakulteten i Malmö, som leder projektet.

När man arbetar inom tandvården är kraven mycket höga.

– Även om mycket är positivt, utgör kraven en klar riskfaktor för stress och sjukdom, berättar hon.

Stress påverkar negativt

Eva Nyqvist presenterar forskning om hur det ser ut med stress, utbrändhetssymptom och sömnproblem i relation till vad tandvårdsanställda själva tror om den framtida hälsorelaterade arbetsförmågan.

Det finns tydliga signaler på hög belastning bland tandvårdens personal när det gäller stress, utbrändhet och sömnbesvär, och belastningen är tydligare bland tandläkare och bland yngre medarbetare.

Personer som upplever hög belastning har en mer negativ bild av den framtida arbetsförmågan jämfört med anställda som upplever att belastningen är lagom. De är alltså mer osäkra på att de kommer att orka med jobbet i framtiden.

Nöjda medarbetare ökar lönsamheten

Nöjda tandläkare är lönsamma tandläkare, enligt Håkan Bergevi, tandvårdschef i Blekinge.

Han ser ett tydligt samband mellan klinikens psykosociala arbetsmiljö och goda ekonomiska resultat. Även patientnöjdheten hänger samman med ett bra arbetsklimat.

Han har jämfört resultaten från en stor enkätundersökning om psykosocial arbetsmiljö med ekonomiska resultat. Det visar sig att de fyra folktandvårdsklinikerna i Blekinge som hade bäst ekonomiskt resultat också var de fyra bästa klinikerna vad gäller psykosocial arbetsmiljö.

Han har också jämfört resultaten från Folktandvården Blekinges senaste undersökning av patientnöjdhet och ser samma mönster. Patienterna är mer nöjda med klinikerna där arbetsklimatet är bra än de är med klinikerna där den psykosociala arbetsmiljön är sämre.

Håkan Bergevis slutsats:

– När man pratar om produktion, måste man samtidigt tala om utvecklingsmöjligheter, trivsel och bemötande. Det finns ett tydligt samband mellan nöjda medarbetare och lönsamhet.
Janet Suslick

Program vid odontologisk riksstämma 2015

Vad: Forskningsrapporter Samhällsodontologi
Vem: Hanne Berthelsen, Håkan Bergevi, Eva Nykvist, Kristina Arnrup
När: Torsdag klockan 15.30–16.15

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Andra artiklar i temat ""

Årets riksstämma – en besökssuccé

Riksstämman 2015 Mer än 5000 besökare tog sig till årets odontologiska riksstämma i Göteborg. Även för Swedental noterades ett toppresultat.
19 nov 2015

Smärtpatienter får lida i onödan

Riksstämman 2015 Samarbetet mellan tandvård och sjukvård måste bli bättre när det gäller upptäckt och behandling av patienter med kronisk käksmärta. Olika journalsystem och olika försäkringsmässiga skillnader ställer till problem.
13 nov 2015

Så påverkar generna risken för sjukdom

Riksstämman 2015 Vilka gener och molekylära mekanismer ligger bakom parodontit och karies? Hur samspelar ärftlighet och miljö?
13 nov 2015

Så kan tandvården värna om miljön

Riksstämman 2015 Tandläkare har något gemensamt med naturskadespecialisten Pär Holmgren. Han sysslar också med skadeförebyggande verksamhet.
13 nov 2015

Fortfarande för hög antibiotikaförskrivning

Riksstämman 2015 Förskrivningen av antibiotika inom tandvården har minskat, men fortfarande skrivs för mycket ut.
12 nov 2015

”Tandläkaren måste göra en större insats”

Riksstämman 2015 Det behövs fler preventiva åtgärder för att komma tillrätta med den ojämlika tandhälsan hos barn i Sverige. Det konstaterade flera pedodontister vid ett seminarium på torsdagen.
13 nov 2015

Digital teknik ändrar arbetsfördelningen

Riksstämman 2015 Utvecklingen inom 3D-printing går mycket fort, men det finns mycket att förbättra i arbetskedjan från scanning till framställning, anser Michael Braian, tandläkare och tandtekniker.
12 nov 2015

"Vi vet att det råder starka samband"

Riksstämman 2015 Patienter med parodontit löper en ökad risk för olika systemsjukdomar, till exempel hjärt-kärlsjukdomar och diabetes.
12 nov 2015

Tandvården kan upptäcka osteoporos

Riksstämman 2015 Tandvården skulle kunna göra stora insatser för att identifiera patienter som har eller riskerar att få osteoporos. Och redan i dag finns det kliniker som arbetar med detta.
12 nov 2015

Rekordmånga fick pris på riksstämman

Riksstämman 2015 Scenen blev full av pristagare när Svenska Tandläkare-Sällskapet hade utdelning vid torsdagens invigning av riksstämman.
12 nov 2015

Ny stiftelse vill gynna odontologisk forskning

Riksstämman 2015 50 miljoner kronor blir grundplåten i en ny stiftelse för forskning och utbildning inom odontologi.
12 nov 2015

Så gör du karriär utomlands

Tips En internationell karriär börjar med nyfikenhet och att du bjuder på dig själv, enligt Lena Hosseinzadeh, ortodontist i Danmark. Hon berättar om sina erfarenheter på årets odontologiska riksstämma.
10 nov 2015

Årets studenter prisas

Utmärkelse Lugn, tålamod och noggrannhet. Det är några av styrkorna som årets studenter uppvisar och som de prisas för vid årets riksstämma i Göteborg.
9 nov 2015

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in, kontakta webbredaktören.redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch