Han satsar på samarbete kring smärta
Thomas List handleder ST-tandläkaren Sara Dahl-Nordin på kliniken. Foto: Emil Malmborg

Han satsar på samarbete kring smärta

Forskaren 18 apr 2018
Dela artikeln
Under flera decennier har Thomas List forskat kring smärta ur flera olika perspektiv. Just nu handlar det bland annat om att försöka förutse vem som riskerar att drabbas.

Du behöver logga in för att ta del av innehållet.

Du loggar in med ditt sexsiffriga prenumerantnummer. Detta finns i vårt nyhetsbrev, på tidningens adressetikett eller på din faktura från Tandläkartidningen.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch