Han vill täppa till kunskapsluckorna
Som epidemiolog är Aron Naimi-Akbar expert på att designa studier på stora grupper människor. Foto: Janet Suslick

Han vill täppa till kunskapsluckorna

Forskaren 4 sep 2019
Dela artikeln
Utvärdering av metoder inom tandvården och register­studier. Det är två frågor som Aron Naimi-Akbar, docent i odontologisk epidemiologi i Malmö, brinner för.

Sedan mars i år är Aron ­Naimi-Akbar anställd på halvtid som universitets­lektor i odontologisk epidemiologi i Malmö.

Aron Naimi-Akbar

Aron Naimi-Akbar
Ålder: 37 år.
Familj: Flickvän.
Bor: I Stockholm och Malmö.
Utbildning: Tandläkarexamen, Karolinska Institutet (KI), 2007. Doktorsexamen, KI, 2013. Specialist i käkkirurgi, Karolinska universitetssjukhuset, 2019.
Jobb: Halvtid som lektor i Malmö, halvtid som käkkirurg på Eastman­institutet i Stockholm. Har fortfarande anknytning till KI.
Fritid: Umgänge med familj och vänner, löpning, resor och boule.

Jobbet består av två delar: att vara föreståndare för Malmö universitets enhet för utvärdering av metoder inom odontologi samt att arbeta med registerstudier baserade på uppgifter från exempelvis Socialstyrelsen och SKaPa, Svenskt kvali­tets­register för karies och parodontit.

Enheten för utvärdering av metoder inom odontologi kallas ”Health technology assessment in odontology” och förkortas HTA‑O.

Effekter och risker

HTA‑O har funnits i några år. En av de drivande bakom verksamheten är Sofia Tranæus, avdelningschef vid Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och adjungerad professor i medicinsk och odontologisk metodutvärdering vid Malmö universitet.

”Health technology assessment” (HTA) innebär systematisk utvärdering av det vetenskapliga underlaget för metoder inom hälso- och sjukvården. Vilka effekter och risker har en metod? Vad blir de etiska konsekvenserna av att använda metoden? Hur kostnadseffektiv är den jämfört med andra ­metoder?

– Det finns en del framgångsrik HTA-forskning inom medi­cin, men det är inte så spritt inom tandvården, säger Aron Naimi-Akbar, som hoppas kunna ändra på det.

Odontologiska frågeställningar

På sin webbplats beskriver HTA‑O sig själv som ”en nod för evidensbaserad tandvård” och vill vara ett komplement till exempelvis SBU. Enheten kan relativt snabbt ge svar på avgränsade odontologiska frågeställningar för att täppa till kunskapsluckor.

– Vi jobbar som SBU. Vi utvärderar metoder och tar fram kunskapsunderlag, som kan vara ett steg mot exempelvis riktlinjer för olika behandlingar. Vi deltar i ett nationellt HTA-nätverk och stödjer regionala HTA-grupper. En annan uppgift är att granska och sammanfatta bra vetenskapliga artiklar i Tandläkartidningen, berättar Aron Naimi-Akbar.

Han var med och skrev den första HTA‑O-sammanfattningen i Tandläkartidningen 2015. ­Sedan dess har ett antal artiklar publicerats. Den senaste HTA‑O-sammanfattningen var med i Tandläkartidningen nummer 7 i år och konstaterade att det behövs fler ekonomiska analyser av munhälsofrämjande åtgärder.

Bästa tillgängliga kunskap

Framtida uppgifter kan vara att göra just sådana hälso­ekono­miska utvärderingar som i dag saknas inom tandvård: att analysera tandvårdens arbetsorganisation och finansiering, att stötta klinisk forskning som görs på annat håll för att fylla kunskapsluckor samt att delta i kunskapsspridning och tillämpning av effektiva metoder inom tandvården.

– Vi har ingen tydlig uppdragsgivare och det är inte heller givet hur vi ska nå ut med svaren. Vi behöver utveckla rutiner för att få reda på frågor inom tandvården som behöver svar och för att få ut kunskap.

HTA‑O har börjat samarbeta med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om att ta fram underlag för kunskapsstyrning. Målet är att sprida och använda forskning och information på ett mer systematiskt sätt i landet så att all tandvård baseras på bästa tillgängliga kunskap.

Stötta registerforskning

Den andra delen av jobbet som universitetslektor är att arbeta med registerstudier inom odontologin. Som epidemiolog är Aron Naimi-Akbar expert på att lägga upp och designa studier på stora grupper människor. Han kallar registerverksamheten för EPI‑O. Det är tänkt att EPI‑O ska stötta registerforskning inom tandvården på ungefär samma sätt som HTA‑O stöttar utvärderingen av odontologiska metoder.

– Vi har intressanta registerprojekt på gång och jag har en idé om hur verksamheten ska bli bra i längden, säger Aron.

Kariesregistrering

Han är delaktig i olika projekt. Bland annat är han bihandledare till Tita Mensah, doktorand som arbetar med att validera uppgifter om karies­regi­strering som finns med i Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit.

– Hon jämför registret med journaluppgifter och kliniska undersökningar av patienterna, framför allt på barn.

Lektorsjobbet i Malmö är bara på halvtid. Parallellt med det arbetar Aron Naimi-Akbar halvtid som käkkirurg på Eastmaninstitutet i Stockholm.

”Det största hindret för alla är att få tid till forskning, men drivs man av lust, då kan man jobba ganska mycket.”

Där har han hittills arbetat nästan bara kliniskt, men när Eastman börjar ge specialistutbildning i höst kommer han att bli delaktig i både de kliniska och teoretiska delarna. Teorin handlar bland annat om forskningsmetodik, ett ämne som han tog upp i sin docentföreläsning i Malmö i höstas.

Sammantaget jobbar Aron i dag ungefär halvtid med forskning, men arbetsuppgifterna följer inga fasta tider så arbetstimmarna motsvarar mer än heltid. Det blir till exempel ofta två, tre forskningsmöten i veckan på kvällstid.

– Det största hindret för alla är att få tid till forskning, men drivs man av lust, då kan man jobba ganska mycket, säger Aron Naimi-Akbar.
Janet Suslick

Arons tips till ­allmäntandläkare
  • Följ med i vetenskapen och läs HTA-rapporter.
  • Tänk kritiskt när du läser forskningsrapporter.
  • Kom ihåg att allt du gör kliniskt ska bottna i vetenskap och beprövad erfarenhet – och att beprövad erfarenhet inte är lika med att fortsätta göra som du alltid har gjort.
  • Samarbeta med kolleger, gå på kurser och se vad som finns utanför ditt behandlingsrum.

Läs också Tandläkartidningens samling av HTA-O-artiklar.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Andra artiklar i temat "Riksstämman 2021"

Åke Parmlid och Johan Hagman får årets Sverkerpris

Riksstämman 2021 Årets Sverkerpris delas ut till två personer, Åke Parmlid och Johan Hagman, som båda har intresserat sig för ny teknik och att förmedla sin kunskap till andra.
19 nov 2021

Palwasha Momand vann priset för bästa forskningsrapport

Riksstämman 2021 Palwasha Momand har i samband med årets odontologiska riksstämma tilldelats priset för bästa forskningsrapport.
19 nov 2021

Etik behöver tränas

Att man ska hjälpa andra människor finns i Gunnar ­Hennings dna. Som färdig tandläkare väcktes intresset för samhälls­odontologi och för etiska frågor. Nu är han ord­förande för ­Sveriges Tandläkarförbunds etikkommitté, som vid riksstämman levererar 375 kg etik till medlemmarna.
15 nov 2021
Plusmaterial

Global ambassadör för svensk odontologi får pris

RIKSSTÄMMAN 2021 Att ligga i framkant innebär att alltid ifrågasätta fastslagna sanningar. Det säger Panos Papapanou, professor vid Columbia University i USA. Han får Svenska Tandläkare-Sällskapets International Prize 2021.
10 nov 2021

Han får pris för forskning om kariesprevention

RIKSSTÄMMAN 2021 Svante Twetman, professor emeritus vid Köpenhamns universitet, får Millerpriset vid årets odontologiska riksstämma. Prissumman är på 80 000 kronor.
9 nov 2021

Dentalbranschen tror på välfyllt mässgolv

Riksstämman 2021 Drygt en av fyra utställare uteblir från Swedental i år, men branschen är optimistisk och hoppas på att färre besökare ändå ger möjlighet till bra möten.
9 nov 2021

Björn Klinge får förtjänstmedalj

RIKSSTÄMMAN 2021 Björn Klinge, senior professor vid Malmö universitet och vetenskaplig redaktör på Tandläkartidningen, får Svenska Tandläkare-Sällskapets förtjänstmedalj vid årets odontologiska riksstämma.
8 nov 2021

Tre belönas för att de skapade SKaPa

RIKSSTÄMMAN 2021 Att skapa SKaPa (Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit) var krävande och registret utvecklas fortfarande. Nu får registrets initiativtagare Forssbergs pris – ett erkännande för åratal av slit.
4 nov 2021

Vaccin, protetik och riktlinjer lockar på riksstämman

Riksstämman 2021 Årets odontologiska riksstämma på Stockholmsmässan väntas samla över 1100 personer. Flest kommer på torsdagen då temat är artificiell intelligens, men en vaccinforskande tandläkare lockar även till onsdagens invigning.
4 nov 2021

Riksstämman satsar på smittsäkerhet

Riksstämman 2021 För att minska risken för smittspridning blir det luftigt i lokalerna under Odontologisk Riksstämma och Swedental. Det berättar projektledaren Anders Rudestad.
4 nov 2021

Två professorer delar på Beyronpriset

RIKSSTÄMMAN 2021 Per Alstergren, professor i bettfysiologi, och Victoria Franke Stenport, professor i oral protetik, får Henry Beyrons pris 2021.
2 nov 2021

Bodil Lund får hedersmedalj

RIKSSTÄMMAN 2021 Bodil Lund, ny professor i käkkirurgi vid Karolinska institutet, får Svenska Tandläkare-Sällskapets hedersmedalj 2021 för sin kunskapsspridning inom odontologisk vetenskap.
1 nov 2021

Här är årets bästa tandläkarstudenter 2021

RIKSSTÄMMAN 2021 Fyra duktiga studenter utses till årets student 2021. Förutom äran, får de 10 000 kronor vardera. De uppmärksammas också i samband med årets odontologiska riksstämma.
28 okt 2021

Ola Sollenius skrev bästa avhandling

RIKSSTÄMMAN 2021 En doktorsavhandling om kostnadseffektiviteten vid behandling av tvångsförda korsbett hos åtta- och nioåringar får Svenska Tandläkare-Sällskapets pris för bästa avhandling.
27 okt 2021

Tandvården får nya riktlinjer

SOCIALSTYRELSEN Nya nationella riktlinjer för tandvård börjar gälla 28 september. All tandvård omfattas nu och riktlinjerna vänder sig mer till beslutsfattare än tidigare.
20 sep 2021

Nya nationella riktlinjer för tandvård – Så togs rekommendationerna fram

Vetenskap Denna artikel beskriver hur arbetet med att ta fram de nya nationella riktlinjerna för tandvården bedrivits, och hur de kommer att kunna bidra till kunskap och god vård till Sveriges tandvårdsbesökare. Även om de nya riktlinjerna främst riktar sig till beslutsfattare, ger de också varje tandläkare och tandhygienist vägledning i patientmötet.
4 nov 2021
Plusmaterial

Smärtskola kan hjälpa unga

Smärta En digital smärtskola för ungdomar med käksmärtor har testats i ett pilotprojekt och fått positiv respons av patienterna. Nu vill skaparna sprida den till bland annat allmäntandläkare.
21 sep 2021

Matti Sällberg: Vaccinet tar all hans tid

Porträttet Matti Sällberg är laboratorieforskaren som ville komma närmare patienterna genom att bli tand­läkare. Under flera år kombinerade han tandläkar­arbetet med forskning. I dag tar jakten på ett coronavaccin all hans tid.
2 sep 2020
Plusmaterial

Hon letar samband mellan minne och tuggfunktion

Forskning Linn Hedberg, övertandläkare och doktorand hos Folktandvården Stockholm, undersöker samband mellan tuggfunktion och minne.
13 okt 2021

Uno Fors: AI på väg in i tandvården

Forskning Artificiell intelligens (AI) är ett hett forskningsfält, men många studier har brister, fastslås i en artikel i Journal of dentistry. Uno Fors, professor i data- och system­vetenskap, ger tips om hur du bedömer AI-studier.
11 aug 2021

Nytt regelverk för medicintekniska produkter i tandvården

Vetenskap Den 26 maj började det nya direktivet för medicintekniska produkter inom tandvården att gälla fullt ut. Fokus ligger främst på krav på uppdaterad dokumentation och riskanalys samt förbättrad spårbarhet.
7 okt 2021
Plusmaterial

Bengt Hasséus: Tandläkare kan rädda liv

Porträttet Bengt Hasséus, docent i oral medicin, har ägnat sin forskar­karriär åt att förstå hur immunsystemet reagerar i förstadier till cancer. Han vill att Sveriges tandläkare och tandhygienister i ännu större utsträckning än i dag ska se sig som en del av hälso- och sjukvården.
18 nov 2020
Plusmaterial

Hon kartlägger kunskap

Porträtt Från odontologi till gynekologi. Det kan bli tvära kast för Helena Domeij, tandläkare och projekt­ledare på Statens beredning för medicinsk och ­social utvärdering (SBU).
22 apr 2020

Hon hämtar kunskap från kliniken

Porträttet 40 år inom tandvården – det är lång tid för det är lång tid för en disputerad tandläkare som bara är 57 år. Annika Julihn började som tandsköterske­elev 1979. I dag är hon specialist i pedodonti vid Eastman­institutet i Stockholm och arbetar med ett praktik­baserat forskningsnätverk inom barntandvården.
19 feb 2020

AI: Upplärd maskin hittar karies

Karies AI-systemet har tränat på tusentals röntgenbilder. Nu hittar den så gott som alla kariesangrepp på egen hand.
19 nov 2019

Michael Braian: Totalt digitalt

Metod Med digital protesteknik kan patienter med ömmande skavsår bli ett minne blott. Efter bara två besök kan patienten få en helprotes med mycket bra passform.
29 jul 2019
Plusmaterial

Göran Friman får Forssbergs pris

Riksstämman 2019 Tandvården kan spela en viktig roll för att identifiera risk för odiagnostiserat högt blodtryck och diabetes hos medelålders och äldre patienter. Det har Göran Friman visat i sin forskning. Nu får han årets Forssbergs pris som belöning.
4 nov 2019

Så förebygger du infektion

Hygien Alla tandläkare gör kirurgiska ingrepp. Att förebygga infektion så långt det bara går är, tillsammans med restriktiv antibiotikaanvändning, bästa vapnet mot antibiotikaresistens. Bodil Lund, käkkirurg som forskar om antibiotikaresistens, tipsar om vad man kan tänka på.
14 maj 2019

Demonstrerar för snabbare legitimation

Tandläkare utan jobb Tandläkare med examen från länder utanför Europa demonstrerade i dag vid riksdagshuset i Stockholm. De vill ha ett effektivare system så att de snabbt kan få jobba som tandläkare i Sverige.
20 maj 2019

Han vill SKaPa jämlik tandhälsa

Porträttet Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit ­(SKaPa) kan användas för att hitta ojämlikheter i den orala hälsan. Registret går också att använda för att se i vilken utsträckning tandvården är jämlik. Det berättar Lars Gahnberg, Skapas nye registerhållare.
22 maj 2018
Plusmaterial

Tandvården ska styras av kunskap

Evidens Kunskap, inte tradition, ska styra vården. För att det ska bli så, utvecklas nya sätt att sprida och tillämpa kunskap inom tandvården.
5 nov 2018

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga in.
redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch