Här brast tandvården under 2015
Flera brister rör dokumentationen. Foto: Colourbox

Här brast tandvården under 2015

Tillsynsrapport 3 mar 2016
Dela artikeln
Dåligt underlag, felriktad dokumentation och otillräckliga journaler. Det är några av de brister som IVO har identifierat i tandvården under förra året.

Under 2015 utredde Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 310 klagomål mot tandvården och beslutade i 88 lex Maria-anmälningar. Av klagomålen resulterade mer än var tredje i kritik från myndigheten och de flesta ärenden handlar om vård och behandling.

Precis som tidigare år har IVO hittat brister i journalföringen. Myndigheten konstaterar att tandvården återkommande utformar dokumentationen för Försäkringskassan och det statliga tandvårdsstödet snarare än som en beskrivning av patientens tandvård. Det kan göra det svårt att se vilken vård patienten har fått längre fram.

Journalerna saknar också ofta delar som är nödvändiga för en säker tandvård, till exempel tydliga behandlingsalternativ och behandlingsplaner samt tandtekniska anvisningar och tandtekniska följesedlar. Enligt IVO tyder avsaknaden av behandlingsalternativ och -planer på att behandlingen kan ha utförts utan samråd med patienten.

IVO skriver också att tandvården ofta brister i att samla in underlag, både kliniska iakttagelser och röntgenologiska underlag, för att diagnosticera sjukliga förändringar hos patienten. Det leder till att tandvården riskerar att missa vanliga sjukdomar som karies och tandlossning men även infektioner och tumörer.

Läs IVO:s tillsynsrapport för 2015 här.

Läs också Tandläkartidningens artikel Så fixar du journalen

Text: Linda Persson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch