Herpes kan öka risken för aggressiv parodontit
Ett möjligt samband mellan herpes simplex och aggressiv parodontit har diskuterats sedan 1990-talet. Foto: Colourbox

Herpes kan öka risken för aggressiv parodontit

Forskning 9 maj 2018
Dela artikeln
Bärare av herpex simplex-virus typ 1 hade närmare 20 gånger högre risk att också ha aggressiv parodontit, visar ny metaanalys.

Personer smittade av herpes simplex-virus, HSV, typ 1 hade närmare 20 gånger högre risk att ha aggressiv parodontit jämfört med osmittade kontroller. Det visar en kinesisk metaanalys av tillgängliga studier. Totalt omfattar metaanalysen dock bara tre herpesstudier, varför forskarna framhåller att deras slutsatser bör tolkas med viss försiktighet.

Ett möjligt samband mellan herpes simplex och aggressiv parodontit har diskuterats sedan 1990-talet. Ett antal studier har gjorts där resultaten ömsom har visat och ömsom inte har visat något samband. Frågan har därför varit kontroversiell och forskare med olika uppfattning har delats i två läger.

Den aktuella metaanalysen hade tuffa kriterier där provtagningen inte fick komma från saliv utan bara från biopsier eller plack, och HSV skulle identifieras genom gentest.

Endast två av herpes-studierna undersökte sambandet med HSV typ 2, vilket gjorde att forskarna inte kunde dra några säkra slutsatser kring det sambandet.

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in, kontakta webbredaktören.redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch