Högskoleverket spår brist på tandläkare

7 dec 2012
Dela artikeln
Högskoleverket befarar tandläkarbrist trots att fler tandläkare utbildas.

Det framgår av rapporten ”Högskoleutbildningarna och arbetsmarknaden – ett planeringsunderlag inför läsåret 2013/14”.

Tandläkarutbildningarna har byggts ut i etapper sedan 2006 och byggs ut ytterligare under de kommande två läsåren, men det täcker inte behovet, enligt Högskoleverket.

Fram till 2024 kommer rekryteringsbehovet av tandläkare att vara omkring 350 om året i Sverige, men bara i snitt runt 270 tandläkarstuderande per år kommer att ta examen i landet, beräknar Högskoleverket.

Myndigheten tror att efterfrågan på tandläkare kommer att ligga kvar på ungefär samma nivå som i dag. Men det är svårt att bedöma eftersom efterfrågan påverkas av statliga subventioner och utvecklingen av behandlingsmetoder, bland annat.

Högskoleverket antar att antalet tandläkare med utländsk utbildning som flyttar till Sverige varje år fram till 2030 fortsätter att vara högre än antalet tandläkare som flyttar utomlands. Det minskar i så fall bristen något.

Trots det tror myndigheten att tillgången på tandläkare kommer att minska med cirka tio procent fram till 2030.

Läs rapporten här.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch