Hsan får ny huvudman
Regeringen anser att Socialstyrelsen är mer lämpad än Kammarkollegiet att inhysa Hsan. Foto: Socialstyrelsen

Hsan får ny huvudman

budgetpropositionen 23 okt 2014
Dela artikeln
Socialstyrelsen tar över rollen som värdmyndighet för Hsan, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Det föreslår regeringen i sin budget.

När Socialstyrelsen fick ta över enskildas klagomål och utredningarna från Hsan för några år sedan blev Kammarkollegiet värdmyndighet för Hsan.

Men regeringen anser att Socialstyrelsen är mer lämpad att sköta detta. Där finns den handläggarkompetens som krävs inom medicin, omvårdnad och juridik. Personalen är också väl insatt i frågor som gäller personer med legitimationsyrken.

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch