Hundratals kämpar för svensk legitimation

Legitimation 16 mar 2022
Dela artikeln
I Sverige finns många hundra tandläkare med legitimation från länder utanför EU/EES. Många av dem har jobbat länge för att få svensk tandläkarlegitimation. Vissa har lyckats, medan andra önskar sig mer stöd för att klara kunskapsprovet.

De har utbildat sig och arbetat som tandläkare i Syrien, Iran, Afghanistan, Ryssland, Ukraina, Saudiarabien, Serbien och Irak. Bland dem finns mycket kunskap och erfarenhet, men innan de får arbeta som tandläkare i Sverige behöver de följa en av två vägar till svensk legitimation: kunskapsprovet följt av sex månaders praktik eller en ettårig kompletterande utbildning för tandläkare, KUT. I båda fallen är det ett smalt nålsöga att ta sig igenom.

Sedan år 2017 har 647 personer skrivit kunskapsprovet. 22 procent av dem, 147 personer, har blivit godkända på både den teoretiska och den praktiska delen av provet.

Under samma period har 209 personer fått plats på KUT-utbildningen. I snitt är det 14 sökande per plats. Trots att lärosätena har ordnat fler platser sedan utbildningen startade har söktrycket till varje plats ökat de senaste åren.

Starka händer

Den ideella organisationen Starka Händer, som bland annat arbetar med integration, har en Facebookgrupp för tandläkare utbildade utanför EU/EES. Denna samlar 874 personer. I slutet av år 2021 gjordes en enkätundersökning för att ta reda på hur gruppen ser ut. 110 personer svarade och resultatet visar bland annat att

  • drygt en av fem har varit i Sverige i över sex år
  • drygt två av tre har skrivit kunskapsprovet
  • tre av fyra planerar att skriva provet
  • en av tre önskar betald praktik för att förbereda sig
  • en av tre vill förbereda sig genom att delta i studiegrupper
  • fyra av fem vill/kan flytta till en annan region för att arbeta som tandläkare.

Det finns flera initiativ för att hjälpa till på vägen mot en svensk legitimation, både hos enskilda kliniker och i regioner som satsar på gruppen för att de behöver fler tandläkare.

Testa kunskaper inför provet

Sveriges Tandläkarförbund har, tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner och Stockholms universitet, tagit fram en kunskapsplattform, TAK, för att ge möjlighet att läsa på och testa kunskaper inför kunskapsprovet. Plattformen har närmare 800 registrerade användare. 63 av dem har under år 2021 arbetat med de kviss som finns tillgängliga. Det är dock oklart hur den fortsatta utvecklingen av plattformen ska finansieras.

Flera hundra tandläkare som är utbildade utanför EU och EES sätter alltså regelbundet sina kunskaper på prov för att få svensk legitimation. Sedan år 2017 har 283 av dem lyckats. Socialstyrelsens statistik visar att ungefär en av tre av dem har fått legitimation via avklarat kunskapsprov och sex månaders praktik.

Vägar till svensk legitimation

Kunskapsprovet plus sex månaders praktik

Innehåller en teoretisk och en praktisk del. Efter avklarat prov behöver man själv ordna en sex­månaders praktik innan man kan ansöka om svensk legitimation.

Kompletterande utbildning för tandläkare, KUT

En ettårig utbildning anordnas vid Göteborgs universitet, Karolinska institutet och Malmö universitet. Totalt finns knappt 50 platser per läsår. Efter utbildningen kan man ansöka om svensk legitimation.

Antal personer med utbildning från ett land utanför EU/EES som fått svensk tandläkarlegitimation

Sedan år 2017 anordnas kunskapsprovet vid Karolinska institutet. Den kompletterande utbildningen startade läsåret 2017/2018. För år 2016 och 2017 visas hur många som gjort kunskapsprovet i den äldre legitimations­processen för tandläkare.
Källa: Socialstyrelsen och UHR

Text: Anna Norberg

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch