Hyaluronsyra läker sår i munnen snabbt och med mindre smärta

Forskning 20 nov 2017
Dela artikeln
Ett tillägg av hyaluronsyragel i såret efter transplantation av gingival vävnad minskar smärtan och snabbar på sårläkningsprocessen, visar ny studie.

Vid transplantation av gingiva tas ett ytskikt av vävnaden från gommen och placeras runt tänder eller implantat. De vanligaste besvären efteråt är smärta, en brännande känsla i munnen och fördröjd sårläkning i gommen. Men nu kan turkiska forskare visa att ett tillägg av hyaluronsyragel i såret signifikant minskar problemen.

I en blindad, randomiserad och placebokontrollerad studie har forskarna behandlat 36 transplantationspatienter som delats upp i tre grupper.

En grupp fick, förutom standardbehandlingen, tillägg av 0,2-procentig hyaluronsyragel, en andra grupp fick 0,8-procentig hyaluronsyragel och en kontrollgrupp fick bara standardbehandling.

Patienterna kontrollerades på dag 3, 7, 14, 21 och 42 efter ingreppet. Ingen smärtlindring gavs under försöket. Redan dag 3 visade patienternas smärtskattningar en tydlig och signifikant skillnad. Där kontrollgruppen på en tiogradig skala skattade sin smärta till cirka 6,5 låg de båda hyaluronsyragrupperna på 1,7 respektive 1,9. Även dag 7 var det en signifikant skillnad i smärta mellan testgrupperna och kontrollgruppen som sedan successivt klingade av. Dag 14 var skillnaderna inte längre statistiskt signifikanta.

Ett liknande mönster uppvisades för den brännande känslan i munnen, där kontrollgruppen dag 3 skattade sina besvär till 3,5 jämfört med testgruppernas 0,7 respektive 0,5.

När det gäller sårläkning var alla sår i testgrupperna läkta dag 21, medan det i kontrollgruppen dröjde till dag 42 innan alla sår var läkta.

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in, kontakta webbredaktören: redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch