Inga coronaanmälningar till Arbetsmiljöverket
Medan många anmälningar relaterade till covid-19 har gjorts inom övriga hälso- och sjukvården de senaste månaderna, har tandvården inte gjort någon fram till 14 maj i år. Foto: Colourbox

Inga coronaanmälningar till Arbetsmiljöverket

TANDVÅRDENS ARBETSMILJÖ 27 maj 2020
Dela artikeln
Hittills i år har 18 anmälningar om allvarliga olyckor och tillbud inom tandvården gjorts till Arbetsmiljöverket, men inga har varit relaterade till covid-19.

Medan många coronaanmälningar har gjorts inom övriga hälso- och sjukvården, har tandvården inte gjort någon fram till 14 maj i år.

Det är arbetsgivaren ska anmäla allvarliga olyckor och tillbud till Arbetsmiljöverket. Det gäller till exempel om en arbetstagare har exponerats för coronaviruset för att inte rätt skyddsutrustning har använts – om det beror på att arbetsgivarens åtgärder för att förebygga risker har brustit.

Även skyddsombud kan begära åtgärder hos Arbetsmiljöverket, men inga coronarelaterade anmälningar har gjorts från tandvården i år.

229 anmälningar
Sedan 2015 har sammanlagt 229 anmälningar om allvarliga olyckor och tillbud inom tandvården gjorts till Arbetsmiljöverket, varav 18 hittills i år.

Den vanligaste kategorin är ”handhållet verktyg/föremål”. Sammanlagt har 92 anmälningar av den typen gjorts sedan 2015, varav elva hittills i år.

En annan vanlig orsak är hot. 30 sådana anmälningar har gjorts sedan 2015, men bara två hittills i år.

Arbetsgivaren ska anmäla
Det är arbetsgivaren som är skyldig att anmäla allvarliga personskador på en arbetsplats. Det gäller även tillbud som inneburit allvarlig fara liv eller hälsa, bland annat. Det står i arbetsmiljölagen.

Det är arbetsgivaren själv som bedömer om tillbudet eller skadan är så allvarlig att den behöver anmälas.

Oavsett om den anmälda händelsen leder till att Arbetsmiljöverket vidtar åtgärder eller inte, är arbetsgivaren skyldig att själv utreda vad som hänt och göra det som behövs för att det inte ska hända igen.

Skyddsombud kan påpeka brister
Skyddsombuden spelar också en viktig roll vad gäller arbetsmiljön. De har rätt att begära förbättringar om arbetsmiljön brister. Vilka risker som omfattas finns reglerade i arbetsmiljölagen.

Första steget är att prata med arbetsgivaren om saken. Ofta går det att lösa genom dialog.

Räcker inte det, kan skyddsombudet ställa en skriftlig begäran till arbetsgivaren. Det ska framgå vilka risker som finns, vilka åtgärder skyddsombudet anser ska tas och när.

Skyddsombud kan slå larm
Om skyddsombudet inte är nöjd med arbetsgivarens åtgärder eller svar, är nästa steg att göra en anmälan till Arbetsmiljöverket. Det kallas för en 6:6a-anmälan.

Arbetsmiljöverket kan då göra en prövning, ofta i form av en inspektion. Det leder sedan till ett beslut, till exempel ett föreläggande eller ett förbud kopplat till vite.

Antalet 6:6a-anmälningar från sjukvården till Arbetsmiljöverket har under de senaste åren ökat. 2019 gjordes ett 50-tal anmälningar från övriga hälso- och sjukvården – men inte en enda från tandvården.
Janet Suslick

Sammanlagt har arbetsgivare inom tandvården gjort 229 anmälningar om allvarliga olyckor och tillbud till Arbetsmiljöverket sedan 2015.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Andra artiklar i temat "Tandvårdens arbetsmiljö"

Trivsel i topp i Blekinge

Arbetsmiljö För ett år sedan började Folktandvården Blekinge arbeta på ett nytt sätt. Vårdutförarna har fler bokade vårdtimmar, men samtidigt mindre klinikbunden tid. De anställda är nöjda med nyordningen, visar en utvärdering.
5 okt 2020
Plusmaterial

Stress är chefernas stora problem

Arbetsmiljö Tandvårdens chefer tillhör de mest stressade i Region Örebro län, ­enligt tandvårdsdirektören Ola Fernberg. Därför arbetar folktandvården med förbättringar. Verksamhetscheferna får större inflytande, arbetsbördan ska minskas och förväntningarna ska bli tydligare.
3 sep 2020
Plusmaterial

Handledningsklinik ger bättre start

Arbetsmiljö Folktandvården i Kronoberg vill göra det lättare för nyutbildade tandläkare att arbeta på små kliniker. Därför har en särskild handledningsklinik startats. Där får de nya jobba två dagar i veckan. Målet är en bättre arbetslivsintroduktion och minskad stress.
13 jul 2020
Plusmaterial

Oftast jämställt på tandvårdens arbetsplatser

Arbetsmiljö Problem med jämställdhet eller diskriminering är ovanligt inom tandvården, men det förekommer. Det visar Tandläkartidningens arbetsmiljöenkät.
2 jul 2020
Plusmaterial

Nycklar till en bra arbetsmiljö

Arbetsmiljö Arbetsgivarna inom tandvården tycks sköta arbets­miljö­arbetet ­ganska bra. Men det finns områden där det brister: risk­bedömningar och välfungerande rutiner för systematiskt ­arbetsmiljöarbete.
9 jun 2020
Plusmaterial

Större arbetsplatser har ofta sämre arbetsmiljö

Granskning Arbetsmiljön inom Sveriges tandvård är generellt bra. Det visar en enkät­undersökning som Tandläkartidningen gjort bland ­landets skyddsombud och fackligt förtroendevalda inom tandvården. Men det finns en del problem med den psykosociala arbetsmiljön, inte minst på arbetsplatser där ledarskapet brister.
11 maj 2020
Plusmaterial

Vad behöver chefen?

Arbetsmiljö På en större arbetsplats får chefen svårare att räcka till, vilket ­påverkar arbetsmiljön för alla. Arbetsmiljöforskaren Linda ­Corin har tittat på hur man kan skapa bättre förutsättningar för ett väl fungerande ledarskap.
12 maj 2020

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga in.
redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch