Inga nya utbildningsplatser för tandläkare

Budget 3 jul 2020
Dela artikeln
Närmare 300 miljoner kronor satsar regeringen på att fler ska kunna utbilda sig inom bristyrken. Pengarna går dock inte till tandläkarutbildningen.

Regeringen skjuter till 112 miljoner kronor extra till nya permanenta utbildningsplatser vid universitet och högskolor. Syftet är att fler ska utbilda sig inom bristyrken, framför allt inom vården. Regeringen har dock inte pekat ut tandvårdsutbildningar som bristyrken i denna satsning.

Pengarna fördelas efter lärosätenas möjlighet att utöka antalet platser. Göteborgs universitet har fått medel motsvarande 69 extra platser, Umeå universitet 77 platser, Karolinska institutet 35 platser och Malmö Universitet 65 platser. Ingen av dessa extra platser går till tandläkarutbildningen.

Flera av lärosätena gör dock redan i dag ett överintag till tandläkarutbildningen.

Högskolan i Jönköping har fått medel motsvarande 43 nya platser. Fem av dessa går till att utöka tandhygienistutbildningen.

I den extra satsningen finns också 160 miljoner kronor till omställnings- och vidareutbildning.

Fler studenter har sökt till tandläkarutbildningarna i höst än förra året.

Text: Anna Norberg

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch