Ingen avgiftshöjning trots dålig ekonomi
Sveriges Tandläkarförbund har sitt kansli i Gamla stan i Stockholm. Foto: Carina Lööf Frohm

Ingen avgiftshöjning trots dålig ekonomi

Tandläkarförbundets kris 19 jan 2017
Dela artikeln
Riksföreningarnas avgifter till Sveriges Tandläkarförbund har inte hängt med inflationen. Om de hade gjort det skulle Tandläkarförbundets intäkter varit drygt 1,1 miljoner kronor högre per år jämfört med i dag.

Avgifterna till Tandläkarförbundet betalas via medlemsföreningarna Tjänstetandläkarna (TT), Tandläkare – egen verksamhet (TEV) och Riksföreningen för tandläkare inom forskning, utbildning och specialisttandvård (SOL). Medlemsföreningarnas avgifter till förbundet har inte höjts på 13 år. Tvärtom har avgifterna minskats från totalt 12 miljoner kronor 2003 till 9,2 miljoner de senaste åren.

Minskningen av den totala avgiften till Tandläkarförbundet beror på att Privattandläkarföreningen (PT) trädde ur Tandläkarförbundet 2012. Över en natt förlorade förbundet PT:s medlemsavgift från runt 3 300 medlemmar. Ett halvår senare hade drygt 1 100 privattandläkare återigen blivit medlemmar via en tillfällig lösning. I dag är antalet privattandläkare som är med i någon medlemsförening runt 2 000, men många privattandläkare är fortfarande inte medlemmar.

Kostnader har inte anpassats
Att Tandläkarförbundet i dag har ekonomiska problem beror till stor del på att kostnaderna aldrig fullt ut har anpassats efter inkomstbortfallet i samband med det stora medlemstappet 2012 – men inte bara på det.

Avgifterna från medlemsföreningarna har inte ökat i takt med inflationen – inte heller om man räknar ut avgiften per enskild medlem. Samtidigt har förbundets löner, IT-kostnader och annat ökat genom årliga lönejusteringar och prisökningar.

2003 betalade varje medlem i någon av Tandläkarförbundets medlemsföreningar i genomsnitt 1 414 kronor per år till Tandläkarförbundet, enligt förbundets ekonomichef Jessica Palm och tidigare ekonomichef Bo Lidholm.

Hänger inte med inflationen
År 2015 var årsavgiften per medlem 1 480 kronor, en ökning med 66 kronor på 12 år. Det motsvarar sammanlagt knappt 5 procent.

Om avgiften per medlem hade följt inflationstakten sedan 2003 hade den legat på 1 593 kronor år 2015, enligt arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv (ekonomifakta.se). Det hade varit en ökning med 179 kronor per medlem och år – eller drygt 1,1 miljoner kronor per år sammanlagt.

Avgiften från föreningarna har varit i stort sett konstant – sammanlagt 12 miljoner kronor per år från 2003 och fram till PT:s avhopp 2012 och på senare år runt 9,2 miljoner kronor.

Tandläkarförbundet har också en studerandeförening. Studenterna har inte räknats in här eftersom studerandeföreningen inte betalar någon medlemsavgift till Tandläkarförbundet.

Tandläkarförbundet bantas

Tandläkarförbundet gör besparingar för att få balans i ekonomin.

* Förbundets två handläggare har sagts upp.
* Tidningarna Swedish Dental Journal och Klinikliv har lagts ned.
* Tandläkartidningen minskar sina kostnader.
* IT-kostnaderna ska bantas.
* Övriga kostnader, exempelvis lokalkostnader, ses över.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch