Ingen betydelse om föräldern följer med på tandläkarbesöket

Forskning 17 nov 2021
Dela artikeln
En systematisk översikt visar att det varken gör från eller till om föräldern följer med barnet in till tandläkaren. Detta med avseende på barnets beteende och rädsla under besöket.

I översikten ingick 16 studier med barn upp till tolv års ålder. Metaanalys gjordes på fem studier. Dock var evidensgraden låg på grund av att ingående studier hade hög risk för bias.

Tidigare har det rapporterats att förälderns beteende och rädsla kan påverka barnets beteende hos tandläkaren. Observationer har antytt att om föräldern har stor rädsla inför tandläkarbesöket kan det påverka barnets beteende, men det kan vara så att denna påverkan blir mindre viktig när barnet har börjat få egna erfarenheter.

Källa

Text: Anja Castensson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Just nu uppdaterar vi vårat system. Kontakta webbredaktören om du fortfarande har problem att logga in om ett dygn.
redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch