Ingen coronaeffekt på tandläkarutbildningen
Det är svårast att komma in på tandläkarprogrammet vid KI. Där behövs minst 20,63 i betyg eller 1,35 på högskoleprovet. Foto: Camilla Svensk/KI

Ingen coronaeffekt på tandläkarutbildningen

NYA STUDENTER 3 aug 2020
Dela artikeln
Rusningen till vissa vårdyrken i samband med coronapandemin gäller inte för tandläkarutbildningen, men yrket är alltjämt populärt och det krävs höga betyg för att komma in.

I år har antalet förstahandssökande till läkarutbildningen ökat med 26 procent jämfört med förra hösten, och till sjuksköterskeutbildningen med hela 28 procent. Samtidigt har antalet studenter som har tandläkarutbildningen som förstahandsval ”bara” ökat med tre procent – från sammanlagt 1 238 hösten 2019 till 1 278 nu i höst.

Men konkurrensen är stor. 281 personer har antagits till höstens tandläkarutbildningar. De som kommer in har minst 20,52 i betyg eller 1,3 via högskoleprovet.

KI störst och svårast
Tandläkarprogrammet vid Karolinska institutet (KI) antar som vanligt fler nya studenter i höst än tandläkarutbildningarna i Malmö och Göteborg. KI har också flest förstahandssökande och är även snäppet svårare att komma in på än de andra.

Av totalt 116 studenter som antas till KI:s tandläkarutbildning kommer 60 in med hjälp av gymnasiebetyg utan kompletteringar (urvalsgruppen B1). I år krävs 20,63, vilket är lite lägre än förra året, då studenterna behövde 21,05. Högsta möjliga poäng är 22,5 (inklusive meritpoäng).

39 studenter kommer in på KI med hjälp av resultat från högskoleprovet. I år behöver de 1,35 jämfört med 1,45 ifjol. Högsta möjliga resultat är 2,0.

Anledningen till att det har blivit lättare att antas med gymnasiebetyg och högskoleprovsresultat på KI jämfört med tidigare är att coronapandemin satte stopp för antagningen via det annars ganska stora alternativa urvalet (en kombination av uppsats och intervju).

Lite lättare i Malmö och Göteborg
Malmö antar i höst 90 nya studenter till tandläkarutbildningen. 46 av dem kommer in på gymnasiebetyg utan komplettering och har minst 20,52. Förra året krävdes bara 20,36.

31 studenter antas via högskoleprovet och har minst 1,3, jämför med 1,35 förra året.

Till utbildningen i Göteborg har 75 studenter antagits. Av dem kommer 38 in på gymnasiebetyg utan komplettering och har då minst 20,57, precis som förra året. 25 studenter antas via högskoleprovet och har minst 1,3, jämfört med 1,4 år 2019. Göteborg antar också 75 tandläkarstuderande varje vårtermin.

Även Umeå utbildar tandläkare, men där antas nya studenter endast till våren. 100 studenter antogs våren 2020 och då krävdes minst 19,74 i betyg eller 1,25 på högskoleprovet.

Som vanligt är de flesta som kommer in på tandläkarutbildningen 24 år eller yngre och kvinnorna dominerar stort.

Trycket på landets högskole- och universitetsutbildningar är extra stort i höst. Antalet behöriga sökande har varit över 400 000 sammanlagt – 14 procent fler än hösten 2019.
Janet Suslick

FAKTA – ANTAGNING TILL TANDLÄKARUTBILDNINGARNA HÖSTEN 2020

Sammanlagt 281 studenter har antagits till tandläkarutbildningarna hösten 2020 varav:
* 116 i Stockholm
* 90 i Malmö
* 75 i Göteborg
För att komma in krävs minst 20,52 i betyg eller 1,3 via högskoleprovet.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch