Ingen legitimation för tekniker

21 maj 2013
Dela artikeln
Tandteknikerna bör inte bli ett legitimationsyrke. Det anser lagrådet.

Sveriges Tandteknikerförbund har lobbat för legitimation av tandteknikeryrket. Motiveringen är att utvecklingen går mot en ökad specialisering där tandläkarna ansvarar för det kliniska arbetet och tandteknikerna för den tekniska delen. Tandteknikernas roll har förändrats så att de har mer patientkontakter än tidigare. Med legitimation skulle patientsäkerheten öka.

Enligt lagrådsremissen finns det skäl för att införa legitimation för tandteknikerna; det är en högt kvalificerad yrkeskår med nära patientkontakt. Men enligt lagrådet är det tandläkarna som har ansvaret för behandlingarna som helhet. Det är också tandläkarna som ställer diagnos och bestämmer behandling. På grundval av detta finns inte tillräckligt behov av legitimering.

Tandläkarförbundet anser inte att tandteknikerna ska legitimeras och hänvisar till de skäl som lagrådet framför.

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch