Ingen söker jobbet som professor
Hittills har ingen sökt professuren i digitala processer inom odontologi. Foto: Göran Olofsson

Ingen söker jobbet som professor

Ny tjänst 15 feb 2017
Dela artikeln
Göteborgs universitet söker en professor i digitala processer inom odontologi, men hittills har ingen sökt tjänsten.

Tyngdpunkten i professuren beräknas ligga på forskning och forskningshandledning. Göteborgs universitet söker en professor som kan utveckla digitala verktyg och processer så att de mer effektivt kan utvinna ny kunskap inom odontologi.

Den nya professorn kommer att skapa en vetenskaplig brygga mellan akademin, vården och näringslivet. Forskningen ska ta vara på den digitala information som genereras inom tandvården och se till att den leder till ny kunskap som är till nytta i den kliniska vardagen.

Digitala processer inom odontologi kan handla om exempelvis bildanalys, journalhantering samt analys, lagring och dokumentation av stora datamängder (”big data”).

Tjänsten annonserades ut i december, men när ansökningstiden gick ut i januari var det ingen som hade sökt. Därför har tiden förlängts till början av april, men hittills är det fortfarande ingen som har sökt jobbet.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in, kontakta webbredaktören.redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch