Inget nej till amalgam i världen

21 jan 2013
Dela artikeln
Det blir inget världsomfattande förbud mot dentalt amalgam. Det beslutades vid ett stort internationellt möte om kvicksilver.

FN:s organ för miljöfrågor, Unep, ville förbjuda användningen av amalgam eftersom kvicksilvret ofta hamnar i naturen. Världsorganisationen för tandläkare, FDI, var emot ett förbud.

Resultatet:

Det blir ett världsomfattande miljöavtal för att skydda människors hälsa och miljön från kvicksilver – men inget nej till amalgam. Istället ska amalgam fasas ut.

FDI är nöjd med beslutet. Likaså International Association for Dental Research (IADR) och världshälsoorganisationen WHO Oral Health Programme.

Representanter från cirka 150 länder samlades i förra veckan till den sista av fem förhandlingar om kvicksilver inom ramen för Unep. Mötet mynnade ut i en konventionstext som ska skrivas under i Minamata, Japan i oktober i år.

Amalgam ska fasas ut men inte förbjudas. Det fattades inte något beslut om hur länge amalgam får användas.

Begränsningar och förbud

Överenskommelsen reglerar hur kvicksilver används i produkter och i industriella processer. Det blir begränsningar och förbud som i de flesta fall gäller från 2020.

Konventionen omfattar till exempel åtgärder för att minska utsläppen från kolkraftverk och från småskalig guldutvinning. Den förbjuder primär gruvbrytning och begränsar tillgång och handel med kvicksilver.

Överenskommelsen kallas för Minamatakonventionen. På 50-talet upptäcktes att många människor i Minamata hade via fisk förgiftats av kvicksilver från industriutsläpp.

I Sverige har det varit förbjudet att använda dentalt amalgam sedan 1 juni 2009, men undantag har gjorts i fåtal fall varje år sedan dess.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln
Taggar:

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch