Inte alltid lätt att avgöra rätt och fel
Barbro Swartz, övertandläkare och verksamhetschef vid Centrum för specialisttandvård i Örebro.

Inte alltid lätt att avgöra rätt och fel

Riksstämman 2014 14 nov 2014
Dela artikeln
Det är inte ovanligt att tandvårdspersonalen ställs inför etiska dilemman vid behandling med oral protetik. Vad som är rätt och fel är inte alltid lätt att avgöra.

De etiska frågeställningarna kan gälla allt från prioritering, terapiplanering och genomförande av komplicerade och kostsamma behandlingar till behandlingsresultat som inte motsvarar patientens förväntningar.

Etiska dilemman kan ofta kopplas till avvägningar mellan vård och ekonomi och/eller mellan önskat, möjligt, rimligt och nödvändigt.

Exempel ur vardagen

Vid symposiet ”Etisk reflektion i praktisk protetik” presenteras exempel ur den kliniska vardagen. Det kommer det att tryckas på hur viktigt det är med etisk medvetenhet, ett lyhört och empatiskt förhållningssätt och ömsesidig respekt och delaktighet inför en behandling. En förutsättning för att lyckas med behandlingen är att patient och behandlare är överens om vad som kan uppnås och hur det ska ske.

– A och O är att ha förmåga till empati och att mötet med patienten är professionellt och personligt, förklarar Barbro Swartz, övertandläkare och verksamhetschef vid Centrum för specialisttandvård i Örebro.

– Det handlar också om att vid terapiplaneringen och behandlingen stärka och tydliggöra patientens ställning och främja dennes integritet, självbestämmande och delaktighet, samt att förstå patientens förväntningar på behandlingsresultatet, vilka förhoppningar och farhågor patienten har och vad som är viktigt för honom eller henne.

Viktigt att ta sig tid

Barbro Swartz understryker att det är viktigt att ta sig tid vid samtalet med patienten och att vara lyhörd för dennes önskemål. Men det finns också andra faktorer:

– Som behandlare måste jag också förhålla mig till patientens ekonomiska förutsättningar. Patienten måste känna sig välinformerad och delaktig, säger hon.

Symposium vid Odontologisk riksstämma 2014

Vad: Etisk reflektion i praktisk protetik

Vem: Margareta Molin Thorén, Barbro Swartz

När: Fredag klockan 12.00-13.00

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Andra artiklar i temat ""

”Tandvårdsstödet fungerar i grunden bra”

Videoklipp – Vårt tandvårdsstöd och -system fungerar i grunden bra. Vår uppgift är att se hur det kan göras bättre, vilket mer handlar om att skruva lite här och där än att komma med några revolutionerande förslag.
22 nov 2014

Jubel för årets pristagare

Riksstämman 2014 Stämningen var hög vid torsdagens prisutdelning från Stora scenen.
14 nov 2014

Registren används för dåligt

Riksstämman 2014 Nationella register kan visa hur tandvården i vardagen fungerar. Data börjar samlas på hög, men de används för dåligt. – Här finns en stor potential att utveckla verksamheten, sade Andreas Cederlund, Socialstyrelsen.
13 nov 2014

Ökad stress oroar i barntandvården

Riksstämman 2014 Kravet på en budget i balans kan hindra politiker från att se att satsningar på tandhälsa betalar sig i längden.
14 nov 2014

”Jag tror inte att någon förstod vad jag visade”

Riksstämman 2014 Lars Frithiof talade vid ett symposium på den första riksstämman för 50 år sedan. Och som de flesta år är han även på plats vid årets stämma.
11 nov 2014

”Man måste ju inte gå runt i de där pyjamasarna”

Riksstämman 2014 Ingela Levinsson, tandläkare från Stortorgets tandläkargrupp i Malmö, köper nya färgglada klinikkläder.
13 nov 2014

”En viktig fråga för hela tandvården”

Videoklipp – Frågan om tandhygienisternas utbildning är viktig för hela tandvården. Det sa Yvonne Nyblom, ordförande för Sveriges Tandhygienistförening i en intervju med Örjan Björklund under Riksstämman.
22 nov 2014

”Upphandlarna förstår inte vad de köper”

Videoklipp Ordförande i Sveriges Tandteknikerförbund Olle Sahlin är mycket kritiskt till hur den offentliga upphandlingen fungerar när det gäller tandtekniska produkter.
22 nov 2014

”Tandhälsoregistret är underutnyttjat”

Videoklipp – Socialstyrelsens tandhälsoregister är en unik databank som är klart underutnyttjad. Här finns många intressanta uppgifter för forskningen och i den mån forskare överhuvudtaget visat intresse kommer de hittills mest från medicin och väldigt lite från odontologin.
22 nov 2014

Från cocktailmingel till spetsforskning

Riksstämman 2014 I mitten av oktober 1964 samlades 800 tandläkare för den första odontologiska riksstämman. Sedan dess har det hänt en hel del.
12 nov 2014

”Odontologin är föregångare”

Videoklipp – Tandvården är föregångare i att ta till sig att kunskapsläget ser ut som det gör och att samla sig för att kunna göra någonting åt det.
22 nov 2014

”Det är fortfarande förälskelse”

Videoklipp – Vi är fortfarande i en förälskelsefas, jag tror inte jag vet riktigt än vad som är svårigheterna med den här ihopslagningen. Det sade Per Renberg, vd för Smile/Colosseum när han intervjuades av Tandläkartidningens chefredaktör Örjan Björklund.
22 nov 2014

Stort vårdbehov hos medelålders patienter

Riksstämman 2014 En stor andel av tandvårdens resurser går åt till behandling av medelålders personer. Men tandvården kan bli bättre på att ta hand om dessa patienter.
13 nov 2014

Bli bättre på diagnos av bettfysiologiska problem

Riksstämman 2014 Inom bettfysiologin finns tydliga indikationer på underdiagnostik och underbehandling. Vad behöver göras? Det tas upp i symposiet ”Diagnostik i allmänpraktik”.
13 nov 2014

För många omgörningar på grund av karies

Riksstämman 2014 De vanligaste orsakerna till omgörningar är karies och frakturer. Detta upptar mycket tid ute på klinikerna. Men tandvården kan bli bättre på att möta och åtgärda dessa problem.
13 nov 2014

Branschens man på mässan

Riksstämman 2014 Nu väntar Swedental, årets viktigaste dagar för dentalbolagen. Thomas Andersson, ordförande i Föreningen Svensk Dentalhandel, är en viktig kugge i maskineriet bakom mässan.
6 nov 2014
Plusmaterial

”Vi vill vara ute och inspektera mer”

Videoklipp Att hantera enskildas ärenden är ren skrivbordstillsyn och inte bästa sättet att nyttja IVO:s resurser. Det konstaterade Gunilla Hult Backlund, generaldirektör på Inspektionen för vård och omsorg i en intervju på Riksstämman.
14 dec 2014

Studenter uppmanades till engagemang

Riksstämman 2014 Engagera er! Det var de tre föreläsarnas gemensamma karriärtips till studenterna vid Studerandeföreningens seminarium.
14 nov 2014

Viktigt fånga upp små barn med karies i tid

Riksstämman 2014 Karies hos de yngsta uppstår ofta på grund av bristande kunskap. Hitta de barn som riskerar att utveckla karies och gör något åt risken.
14 nov 2014

Vaksamhet vid blodförtunnande mediciner

Riksstämman 2014 Allt fler äldre behandlas inom tandvården. Dessa patienter står ofta på blodförtunnande mediciner, vilket kräver extra vaksamhet vid olika ingrepp.
14 nov 2014

Här är årets väntrum

vinnare Efter en omröstning under Riksstämman i förra veckan vann Norrteljetandläkarna utmärkelsen Årets väntrum 2014.
19 nov 2014

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch