Invasiv behandling av tänder ger inte akut kärlsjukdom
Metaanalys på tre av studierna visade att akuta hjärt-kärlhändelser inte blev vanligare efter en invasiv tandbehandling. Illustration: Colourbox

Invasiv behandling av tänder ger inte akut kärlsjukdom

Forskning 20 jun 2022
Dela artikeln
En stor översikt visar att akuta hjärt-kärlhändelser inte är vanligare med invasiv tandbehandling.

Kronisk parodontal inflammation är associerat med systemisk inflammation och en högre frekvens av kardiovaskulära händelser, som akut hjärninfarkt. Det är mindre känt om invasiv tandbehandling ökar risken för akut kärlrelaterad sjukdom.

Enligt aktuella rön leder invasiv tandbehandling till en veckolång inflammatorisk respons som potentiellt kan gynna blodproppsbildning, men frågan är om det ökar den kliniska risken märkbart inom åtta veckor efter tandbehandlingen. Svaret är nej, enligt en nypublicerad systematisk översikt och metaanalys.

Metaanalys på tre av studierna visade att akuta hjärt-kärlhändelser inte blev van­ligare efter en invasiv tandbehandling. I dessa tre studier, där 533 175 personer ingick, rapporterades 124 344 hjärtinfarkter och 327 804 ischemiska strokes.

Invasiv tandbehandling

Författarna ställde också frågan om invasiv tandbehandling ökar risken för akut hjärt-kärlhändelse hos patienter med komorbiditeter som medför ökad risk för akuta hjärt-kärlhändelser. Den enda studie som såg på detta kunde inte bekräfta något sådant samband här heller. Ytterligare studier behövs dock, och artikelförfattarna manar oavsett till försiktighet när invasiv tandbehandling planeras för en patient med skört hälsotillstånd och komorbiditet.

I översikten som helhet ingick 16 studier, nästan alla var registerstudier med data från olika länder och med olika etniska grupper. Risken för bias i de ingående studierna bedömdes som låg. En svaghet i översikten var att de ingående studierna var sinsemellan olika.

Källa

Text: Anja Castensson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch