Invasiva tandingrepp ökar inte risken för infarkt
Invasiva tandingrepp frisätter en mängd bakterier i blodflödet, vilket orsakar en akut inflammatorisk respons. Trots det ökar inte risken för hjärtinfarkt, visar studien. Foto: Colourbox

Invasiva tandingrepp ökar inte risken för infarkt

Forskning 18 jun 2018
Dela artikeln
Större tandingrepp verkar inte kunna utlösa hjärtinfarkt, enligt en ny svensk studie som har jämfört över 50 000 fall av hjärtinfarkt med närmare 250 000 kontrollindivider.

Invasiva tandingrepp – som operationer, tandextraktioner och mer omfattande tandhygienistbehandlingar – frisätter en mängd bakterier i blodflödet vilket orsakar en akut inflammatorisk respons som, enligt en hypotes, skulle kunna utlösa en hjärtinfarkt. Men så verkar inte vara fallet, enligt en ny svensk registerstudie.

Forskarna har använt sig av det svenska patientregistret och analyserat knappt 52 000 personer, som drabbats av sin första hjärtinfarkt mellan den 1 januari 2011 och den 31 december 2013. Dessa har jämförts med närmare 247 000 hjärtfriska kontrollindivider matchade för ålder, kön och bostadsort.

Uppgifter om utförda tandbehandlingar hämtades från Socialstyrelsens tandhälsoregister och klassades av forskarna som invasiva eller inte. Forskarna tog i resultatet även hänsyn till kända riskfaktorer som diabetes, tidigare hjärt-kärlsjukdom, hjärtmedicinering, utbildning och inkomst.

Men oavsett om forskarna tittade på tidsperioden fyra veckor, två veckor eller två dagar efter det invasiva tandingreppet kunde de inte se några tecken på ökad risk för hjärtinfarkt. I stället fann de en måttligt minskad förekomst av infarkter två dagar efter ingrepp, vilket forskarna spekulerar kring möjligen kan förklaras av att personer strax före en infarkt känner en trötthet som gör dem mindre benägna att genomgå bland annat tandbehandling.

Eftersom det är en registerstudie kan forskarna inte slå fast ett orsakssamband, men de drar ändå slutsatsen att resultatet inte stöder hypotesen att invasiva ingrepp ökar risken.

Källa

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch