IVO ska bli vassare

Internrevision 20 apr 2017
Dela artikeln
Inspektionen för vård och omsorg vässar kompetensen, men det är inte säkert att detta leder till ett annat agerande än det som skedde efter anmälningen mot tandläkaren i Västsverige som felbehandlat ett stort antal patienter. Det konstaterar IVO:s internrevisorer.

I rapporten påpekar dock internrevisorerna att fallet kunde ha hanterats annorlunda; IVO kunde ha kontaktat de anställda som slagit larm om tandläkarens alkoholmissbruk och även kontaktat utredaren hos vårdgivaren, det vill säga Praktikertjänst. Det är enligt IVO otvistligt att tandläkaren hade haft episoder av ångest och kraftig alkoholkonsumtion. Däremot är det inte bevisat att tandläkaren var påverkad på arbetet.

Ytterligare slutsatser i rapporten, som också omfattar flera andra ärenden, är att handläggarna på IVO behöver tillgång till mer medicinsk kompetens på vissa avdelningar, mer administrativt stöd, och handläggare kan behöva mer utbildning. Internrevisorerna anser att det är viktigare att höja kompetensen hos utredarna än att upprätta skriftliga rutiner.

Hans Göransson, ordförande i Tandläkarförbundet, är nöjd med internrevisorernas rapport.

– Man har tagit det som hänt på allvar och aviserar åtgärder för att minska risken för liknande misstag, säger han.

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch