IVO specialgranskar mindre vårdgivare

Granskning 22 maj 2017
Dela artikeln
IVO kommer under 2017 att specialgranska ett 50-tal mindre vårdgivare inom tandvården. Granskningen ska också omfatta nystartade verksamheter.

Enligt IVO bedriver den absoluta majoriteten av landets tandläkare god och säker vård, men det finns vårdgivare som inte uppfyller de krav som ställs. Framför allt handlar det om mindre verksamheter samt nystartade.

IVO har i de tillsynsärenden man behandlat sett att det i dessa verksamheter kan finnas stora brister i odontologisk kompetens, något som i sin tur kan leda till felaktiga behandlingar. En annan vanlig brist är att patientjournalerna saknar delar som är nödvändiga för en säker tandvård.

Bristande underlag kan exempelvis leda till att man missar diagnosticering av karies, parodontit och andra patologiska tillstånd. Det saknas också ofta dokumentation över vilka överväganden som legat till grund för de utförda behandlingarna, liksom behandlingsplaner och prognoser.

Resultatet av tillsynen kommer att publiceras i en rapport.

Tandläkartidningen har försökt få närmare information om hur granskningen ska gå till, hur urvalet av vårdgivare ska göras och när granskningen ska vara klar, men IVO har svarat att man inte kommit så långt i processen ännu och vill inte svara på frågorna.

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch