IVO vill se ändring i patientsäkerhetslagen
Gunilla Hult Backlund, generaldirektör för IVO, vill att myndigheten själv ska kunna fatta beslut om hur informationen i klagomålen ska tas om hand.

IVO vill se ändring i patientsäkerhetslagen

8 okt 2013
Dela artikeln
Patientsäkerhetslagen fungerar inte effektivt och måste därför ändras. Långa handläggningstider riskerar att äventyra patientsäkerheten. Det skriver Inspektionen för vård och omsorg, IVO, i ett brev till socialdepartementet.

Sedan IVO tog över handläggningen av anmälningsärenden har de blivit betydligt fler än vad som hade förutsetts. Detta har fått som följd att det inte finns tillräckliga resurser för andra uppgifter som inspektioner och för att kunna analysera information som kommit in och sedan förmedla kunskap tillbaka ut till vården. Det innebär i sin tur att systemfel i vården kanske inte blir åtgärdade eller inte åtgärdade i tid.

Frigöra resurser

Den tidigare skyldigheten att utreda varje klagomål ska inte gälla framöver, framhåller IVO. Myndigheten ska själv kunna fatta beslut om hur informationen i klagomålen ska tas om hand för att borga för god patientsäkerhet. På det sättet kan också resurser frigöras för fler inspektioner och för att föra dialog med vårdgivarna.

Ny roll

IVO konstaterar att många i dag uppfattar myndigheten som en del av vårdapparaten. Ansvarsrollerna måste bli tydligare mellan IVO och vårdgivarna: vårdgivarna ska ansvara för det systematiska patientsäkerhetsarbetet medan IVO:s roll ska vara att se till så att vårdgivarna följer patientsäkerhetslagen, bland annat genom att granska vårdgivarnas avvikelsehantering.

 

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga in.
redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch