IVO:s IT-system under all kritik

1 apr 2014
Dela artikeln
Trots att IVO, Inspektionen för vård och omsorg, startade sin verksamhet den 1 juni förra året har man inte ett fungerande IT-system. Detta måste åtgärdas, anser Statskontoret.

Det undermåliga IT-systemet hindrar enligt Statskontoret IVO från att följa upp den verksamhet man har ansvar för. Det går exempelvis inte att via systemet ta reda på om det finns återkommande brister hos en vårdgivare. IVO saknar dessutom metoder för att ta reda på hur enhetligheten i handläggningen av ärenden ser ut, vilket är avgörande för att skapa en enhetlig tillsyn.

Statskontoret konstaterar också att nästan hälften av de pågående klagomålsärendena mot vården är äldre än ett år, vilket är ett rättssäkerhetsproblem för både patienter och anmäld vårdpersonal.

Statskontoret kommer med sin slutrapport om IVO den 31 mars 2015.

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln
Taggar:

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga in.
redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch