JO kritiserar IVO:s handläggning

Felaktig bild 10 jun 2015
Dela artikeln
Justitieombudsmannen riktar skarp kritik mot beslut som Inspektionen för vård och omsorg fattat i ett ärende. Det handlar bland annat om bristande bedömningar från myndighetens sida.

I en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, klagade patienten på den vård och det bemötande som hon hade fått av tandläkaren. IVO:s utredning ledde till att tandläkaren kritiserades. Men Justitieombudsmannen, JO, anser att utredningen inte gav rätt bild av det inträffade eftersom IVO grundade sin bedömning på patientens ord och inte på tandläkarens.

JO konstaterar bland annat att tandläkarens version av det inträffade borde ha tagits med i bedömningen eftersom patienten och tandläkaren hade olika uppfattningar om det inträffade. IVO har inte heller gett svar på frågan hur tandläkaren skulle ha agerat.

Utöver detta anser JO att det språk handläggaren på IVO använde i sin utredning var bristfälligt; det innehåller mindre lämpliga uttryck och formuleringar. ”Språket är på en oacceptabelt låg nivå med bl. a ofullständiga meningar och felaktig meningsbyggnad”.

IVO:s beslut klargör inte händelseförloppet och det går inte att förstå hur IVO har resonerat, anser JO.

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch