Jönköping vill utbilda tandläkare
Det är svårt att rekrytera och behålla tandläkare i sydöstra Sverige. Därför behövs en tandläkarutbildning i Jönköping, anser Henrik Jansson.

Jönköping vill utbilda tandläkare

Ny utbildning 24 jan 2018
Dela artikeln
Jönköping University (JU) vill starta en tandläkarutbildning. I oktober lämnar JU in en ansökan till Universitetskanslersämbetet (UKÄ), om allt går som planerat.

I slutet av 2017 fattade stiftelsestyrelsen vid Jönköping University (JU) ett beslut om strategiska satsningar. En satsning är att arbeta för en tandläkarutbildning i Jönköping. Även Region Jönköping är positiv till idén. Satsningen görs i samarbete med Odontologiska institutionen i Jönköping och folktandvården i regionen.

Projektledare för ansökan är Henrik Jansson, parodontolog, docent vid Hälsohögskolan i Jönköping och forskningsledare i Folktandvården, Region Jönköpings län.

Under vårterminen utreder han förutsättningarna för den nya tandläkarutbildningen. I juni lämnar han ett underlag till stiftelsestyrelsen vid JU. Planen är att söka examinationsrättighet hos Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i oktober 2018, men dessförinnan måste stiftelsestyrelsen i så fall fatta beslut om det.

Ekonomin viktig
– Finansieringen är en oerhört viktig del i det hela. Under våren kommer en finansieringsanalys att göras. Det kan visa sig att kostnaderna är för höga och att ansökan faller eller förskjuts av ekonomiska skäl, säger Henrik Jansson.

Om en ansökan om examinationsrättighet lämnas in i höst, väntas ett besked från UKÄ tidigast under våren 2019. Första beslutet kan vara ett avslag, tror Henrik Jansson.

– Vi räknar inte med ett ja direkt. Blir det ett avslag får man ta ställning till hur kritiken ser ut. Det är svårt i dagsläget att säga hur man i så fall går vidare.

Kan startas 2020
En annan möjlighet som diskuteras i Jönköping är att någon av de befintliga tandläkarutbildningarna erbjuder en decentraliserad del av sin utbildning i Jönköping. Studenter skulle till exempel kunna göra sitt sista år i Jönköping.

Tidigast läsåret 2020/2021 kan tandläkarutbildningen i Jönköping startas om allt går som på räls, tror Henrik Jansson.
Janet Suslick

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in, kontakta webbredaktören: redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch