Journaluppgifter granskas

3 nov 2011
Dela artikeln
Finns det brister i tandläkarnas journaldokumentation? Det ska Försäkringskassan ta reda på.

 Brister i journalerna kan leda till ekonomiska konsekvenser för vårdgivare och patient. Det finns också en risk för att patientsäkerheten äventyras om det efter behandling uppstår komplikationer.

För att identifiera eventuella brister och komma med förslag på förbättringar har Socialstyrelsen, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket samt Försäkringskassan gemensamt beslutat att genomföra ett projekt för att kartlägga om journaldokumentationen uppfyller de krav som ställs.

Underlaget för kartläggningen kommer att vara ett slumpvis urval av inskickade patientjournaler i samband med efterhandskontroller. De insamlade uppgifterna kommer att sammanställas, men ska inte i vare sig specifika fall eller i den totala sammanställningen att kunna kopplas till enskild patient eller till en enskild vårdgivare.

Totalt kommer 390 ärenden i samband med efterhandskontroller att ligga till grund för kartläggningen. Vårdgivare kommer bli kontaktade av Försäkringskassan via brev.

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch