Karies fortsätter att öka hos sexåringar
Trenden med ökande kariesangrepp hos sexåringar har fortsatt från år 2013 till år 2019. Generellt är dock munhälsan god hos barn i Sverige. Foto: Colourbox

Karies fortsätter att öka hos sexåringar

Ny rapport 22 jun 2022
Dela artikeln
Munhälsan hos Sveriges förskolebarn har blivit sämre. Fler sexåringar har karies och andelen med många kariesskadade tänder har ökat kraftigt. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

Nästan var fjärde sexåring hade karies år 2019. Fler pojkar än flickor är drabbade. Fram till år 2013 fanns en positiv utveckling där färre barn hade karies från år till år, men sedan dess har trenden gått åt andra hållet. Mellan år 2013 och år 2019 ökade andelen från 21 procent till 23 procent. Även antalet kariesskadade tänder i genomsnitt har ökat.

Gruppen med sämst tandhälsa, mätt i antal kariesskadade tänder, har ökat. Andelen sexåringar med fler än tio kariesskadade tänder ökade med 50 procent mellan år 2013 och 2019. Från 0,8 procent till 1,2 procent.

I analysen har Socialstyrelsen tittat på hur olika faktorer påverkar tandhälsan. De har sett att risken för karies är:

  • 2,6 gånger högre för barn till utlandsfödda föräldrar,
  • 1,6 gånger högre för barn i familjer med låg inkomst,
  • och 1,4 gånger högre för barn till föräldrar med kort utbildning.

Vissa grupper är alltså värre drabbade än andra, och skillnaderna har ökat över tid.

– Vi ser ett behov av att tandvården utvecklar sitt arbete med att bedöma risken för karies redan i förväg. Vi ser också att det är viktigt att stötta familjer och stimulera goda vanor i hemmet, säger Kristin Larsson, projektledare och utredare på Socialstyrelsen.

Myndigheten pekar i sin rapport också på att tandvården behöver bli bättre på att nå ut till utlandsfödda, och att samverka med till exempel barnhälsovården.

I rapporten konstateras att ökningen av karies avstannade under år 2020 och 2021, men att detta måste tolkas med försiktighet eftersom pandemin har gjort att färre har besökt tandvården.

Text: Anna Norberg

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch