Kariesbehandling inte bara fyllning
Studenter på tandläkarutbildningen i Malmö får öva sig i motiverande samtal som ett sätt att arbeta kariesförebyggande.

Kariesbehandling inte bara fyllning

22 maj 2013
Dela artikeln
Bara 6,6 procent av de vuxna som fick fyllningar eller kronor på grund av karies 2011 fick också behandling mot kariessjukdomen. För få, anser Socialstyrelsen.

– Utmaningen är att få till stånd en beteendeförändring. För att göra det behöver vi bättre kunskaper och verktyg, säger Dan Ericson, professor i cariologi vid Tandvårdshögskolan i Malmö. Han var också ordförande i kariesgruppen som arbetade med Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vuxentandvård.

I första hand bör karies förebyggas, anser Dan Ericson.

– Man kan förebygga och bromsa karies hos väldigt många genom befolkningsåtgärder hos barn och ungdomar, säger han.

– På populationsnivå har fluor en dramatisk effekt. Det påverkar inte orsakerna till kariessjukdomen, men det påverkar sjukdomsutvecklingen.

Individualisera informationen

Patienter med en förhöjd risk för karies bör tandvården satsa mer på. Det är enkelt att föreslå fluortillförsel för att bromsa kariesutveckling, men att nå fram med en orsaksinriktad behandling är svårare.

– Patienten har rätt att veta vad sjukdomen beror på i det enskilda fallet. Det gäller alltid att individualisera informationen, annars slår patienten kanske dövörat till.

Därför rekommenderar riktlinjerna beteendemedicinsk prevention och behandling, till exempel motiverande samtal. Det går ut på att tandvården ska hjälpa patienten inse sin situation och själv fatta beslut om vilka förändringar som ska göras.

Ny utbildning

För att tandvården ska bli bättre på beteendemedicinsk prevention och behandling finns nu en påbyggnadsutbildning i ämnet.

En pilotomgång började vid årsskiftet vid Göteborgs universitet. Utbildningen ges som fristående kurs på kvartsfart under två terminer (15 högskolepoäng).

Beteendemedicinsk prevention och behandling börjar även introduceras i grundutbildningen. På tandläkarutbildningen i Malmö övar studenterna sedan våren 2012 på hur man för motiverande samtal.

Reflekterande lyssnande

Motiverande samtal används för att hjälpa en patient att utvärdera och förändra ett visst beteende.

Metoden är en klinisk färdighet för förändring baserad på empati och respekt för patienten.

Genom att lyssna, fråga samt ge och ta information kan man hjälpa en person att ”bli mogen” för en förändring.

Läs mer i Tandläkartidningen nummer 7 2013, ute den 23 maj.

Text: Janet Suslick

Foton/Illustrationer: Foto: Jenny Leyman

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch