Karlstad vill utbilda hygienister nästa år
Karlstads universitet vill utbilda tandhygienister på distans.

Karlstad vill utbilda hygienister nästa år

Tandhygienistutbildning 19 mar 2019
Dela artikeln
Karlstads universitet vill starta en treårig tandhygienistutbildning hösten 2020. Ansökan lämnades till Universitetskanslersämbetet (UKÄ) den 11 mars.

Tandhygienister har tidigare utbildats i Karlstad. Nu vill universitetet återuppta utbildningen, som kommer huvudsakligen att ges på distans.

Utbildningen innehåller sammanlagt 19 veckor kliniska studier vid Karlstads universitet och tolv veckor verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Karlstads universitet kommer att samarbeta med sju landstingsregioner i Mellansverige (Östergötland, Uppsala, Sörmland, Örebro, Gävleborg, Dalarna och Värmland) samt Västra Götalandsregionen om VFU-platserna.

Universitetet planerar att anställa två adjunkter och två lektorer inom kort och även anställa fyra tandhygienister som doktorander hösten 2019.

Besked från UKÄ väntas senast i december 2019. Om UKÄ säger ja börjar utbildningen höstterminen 2020 och studenter kommer att kunna söka till programmet våren 2020.

I dag ges tandhygienistprogrammet på sex lärosäten. Fem av dem har fått grönt ljus från UKÄ för den nya treåriga utbildningen och planerar att starta den till hösten.

UKÄ sade nej till Malmö universitet, som nu planerar att starta tandhygienistutbildningen senare. En ny ansökan kommer att lämnas till UKÄ i oktober.
Janet Suslick

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch