KBT kan förbättra ungas hälsobeteende
I studien mättes bland annat frekvens av tandborstning och användning av tandtråd, tandstickor och extra fluoridbehandling. Foto: Colourbox

KBT kan förbättra ungas hälsobeteende

Forskning 20 dec 2018
Dela artikeln
Två sessioner med en variant av kognitiv beteendeterapi (KBT) kan få ungdomar med kariesproblem att förbättra sitt orala hälsobeteende, visar svensk studie.

Utveckling av karies är i hög utsträckning beroende av beteendefaktorer som oral hygien, användning av fluorid och matvanor. Därför borde karies kunna förebyggas med beteendeterapi, resonerade några svenska forskare.

I en randomiserad kontrollerad studie lottades 135 ungdomar mellan 18 och 25 år med minst två manifesta approximala kariesangrepp från två kliniker i Västra Götalandsregionen till att antingen genomgå en typ av kognitiv beteendeterapi som kallas ACT (Acceptance and Commitment Therapy) eller att få vanlig kariesinformation. Beteendeterapin omfattade två 45-minuterssessioner med en psykolog specialiserad i ACT-behandling.

Tandtråd och extra fluorid

De deltagande ungdomarna hade i snitt fem till sex tandytor med kariesangrepp var, och åtta av tio klassade sin tandhälsa som dålig till medelmåttig. Utfallet vad gäller beteende samlades in före och efter studien i form av frågor och svar om frekvens av tandborstning, användning av tandtråd, tandstickor och extra fluoridbehandling.

Efter interventionen hade ungdomarna i beteendeterapigruppen förbättrat sitt beteende i alla fyra utfallsmåtten medan ungdomarna i kontrollgruppen endast förbättrat sig när det gäller användning av tandtråd och extra fluoridbehandling.

Forskarna konstaterar att beteendeterapin fungerade och gav en omedelbar, positiv effekt på beteendet mätt i självrapporterat beteende, men att man bör undersöka den långsiktiga kliniska effekten vad gäller kariesutveckling och gingivit.

Källa

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch