Kejsarsnitt dubblerar risken för karies
Vid fem års ålder var 29 procent av de barn som fötts med kejsarsnitt drabbade av karies jämfört med 13 procent av barnen som fötts vaginalt. Foto: Colourbox

Kejsarsnitt dubblerar risken för karies

Forskning 21 nov 2018
Dela artikeln
Förlossning genom kejsarsnitt mer än fördubblar barnets risk att drabbas av karies senare i livet, visar ny svensk studie.

Barn födda med kejsarsnitt drabbas i mer än dubbelt så hög utsträckning av karies i femårsåldern jämfört med jämnåriga som är födda vaginalt. Det kan en svensk studie visa, som under fem år följt 292 barn.

Det är första gången en överrisk för karies på grund av födsel med kejsarsnitt kan visas i en födelsekohort som har följts över tid.

Neonatalvård

Barnen, födda mellan 2007 och 2009 i Region Halland, undersöktes första gången när de var två år gamla. Undersökningen upprepades sedan vid tre och fem års ålder.

Grupperna var inte helt lika, eftersom barnen födda med kejsarsnitt i större utsträckning var födda för tidigt och hade fått neonatalvård. Deras mammor var också oftare kraftigt överviktiga. Barnen som fötts vaginalt ammades under de tre första månaderna i högre grad.

Intressant att notera var också att syskonen till de barn som fötts med kejsarsnitt i signifikant lägre utsträckning hade karies jämfört med syskonen till de barn som fötts vaginalt.

Ingen effekt av amning

Vid fem års ålder var 29 procent av de barn som fötts med kejsarsnitt drabbade av karies jämfört med 13 procent av barnen som fötts vaginalt, något som innebar en justerad oddskvot på 2,5 – det vill säga mer än fördubblad risk.

Andra redan tidigare kända faktorer ökade också risken för karies, till exempel föräldrar som röker, syskon med karies och vanan att dricka juice till maten. Däremot kunde forskarna inte visa någon skyddande effekt av amningen, möjligen på grund av att den stora majoriteten av alla barn ammades under de första sex månaderna.

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch