Klagomål på vården utreds
Regeringen vill att patienternas synpunkter i högre grad ska tas tillvara för att utveckla hälso- och sjukvården. Foto: Colourbox

Klagomål på vården utreds

17 jun 2014
Dela artikeln
Regeringen har bestämt att hanteringen av patientklagomål på hälso- och sjukvården ska utredas för att bli mer effektiv och ändamålsenlig.

Klagomålshanteringen ska i större utsträckning ge patienter och anhöriga svar på frågor om vad och varför något har inträffat. Regeringen vill även att patienternas synpunkter i högre grad tas tillvara för att utveckla hälso- och sjukvården.

Utredaren ska bland annat titta på ansvarsfördelningen mellan olika myndigheter som hanterar patientklagomål idag och se hur den kan förtydligas.

Även möjligheten till en nationell funktion som vägleder patienter och fördelar klagomålsärenden till rätt instans ska utredas.

Senast den 31 december 2015 ska utredningen vara klar. Vem som ska leda den är inte bestämt än.

Läs mer om utredningen på regeringens hemsida.

Text: Linda Persson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch