Köerna försvinner med effektivare vård
Tidigare har köerna till många folktandvårdskliniker periodvis varit flera år.

Köerna försvinner med effektivare vård

19 dec 2013
Dela artikeln
Tandvårdsköerna är i stort sett borta. Det visar en undersökning som Tandläkartidningen gjort. Kortast väntetid är det i Halland och Örebro. I Blekinge och Dalarna kan nya patienter till Folktandvården dock fortfarande få vänta upp emot två år.

Problemen med långa väntetider, i vissa fall flera år, för nya patienter till tandvården tycks vara i stort sett borta. Anledningen är inte på att antalet patienter har minskat utan att tandvården effektiviserat sitt arbete.

Vid exempelvis folktandvården i Norrbotten där det tidigare periodvis varit mycket långa köer för nya patienter, har läget förändrats radikalt. Förklaringarna är flera:

Fler patienter än tidigare tas om hand av tandhygienist, tillgången på tandläkare är bättre än tidigare, och man har identifierat de patienter som har stort behov av vård och satsar mer resurser på dessa än på dem som är friska.

Ändrade revisionsintervall

Ett annat viktigt skäl är också att man förändrat revisionsintervallen, det vill säga tiden mellan återbesöken för kontroll.

– Förr fick många samma intervall, nu är målet att förlänga dem för patienter med låg risk till minst 24 månader för att föra över mer av resurserna till patienter med större behov, förklarar verksamhetschef Monica Degerman-Svensson.

[slideshow]

Hos folktandvården i Stockholm är väntetiderna för nya patienter inom allmän och medicinsk tandvård 2–4 veckor på majoriteten av klinikerna. På specialistklinikerna är väntetiden dock längre.

– Vi arbetar hela tiden på att minska kötiden, bland annat har vi utökat öppettiderna, vi lånar ut personal till de kliniker som har högre patienttryck och hänvisar patienter till närliggande kliniker med kortare köer, berättar kommunikationschef Rebecca Fredriksson.

Mönstret i de 15 av landets 21 folktandvårdsorganisationer som svarat på Tandläkartidningens frågor är i stora drag det samma – när man blivit bättre på att riskgruppera patienter, kan mer resurser satsas på att beta av kölistorna. Man har också lyckats med satsningen på friskvårdsavtal.

Problem i Blekinge och Dalarna

I Blekinge och Dalarna däremot har man fortfarande problem med långa väntetider.

– Några kliniker kan ta emot nya patienter tämligen omgående medan flertalet inte kan göra det. Väntetiderna kan variera från 6 månader till flera år, berättar Dalarnas tandvårdschef Conny Konradsson.

Ett problem är tandläkarvakanserna.

– Vi ser dock en förbättring när det gäller bemanningen av klinikerna.

Ökad belastning

Ett annat problem är att antalet asylsökande och kommunplacerade invandrare har ökat.

– Speciellt i vissa kommuner har detta lett till en kraftigt ökad belastning på klinikerna, vilket i sin tur lett till att den revisionsbaserade vuxentandvården har fått stå tillbaka, säger Conny Konradsson.

Hur det ser ut med köer och revisionsintervall inom privattandvården är svårare att få ett grepp om. Praktikertjänst har ingen samlad statistik, och av flera stora tandvårdsföretag har endast Smile svarat på Tandläkartidningens frågor.

– Vi har inga väntetider för nya patienter på några av våra kliniker, vilket innebär att patienterna kan komma inom en vecka, berättar vd David Halldén.

Text: Mats Karlsson

Foton/Illustrationer: Foto: Colourbox

Dela artikeln
Taggar:
  1. Kommentar från Kenneth Bergdahl 10 januari 2014:

    Dalarnas FTV ligger tydligen (tillsammans med Blekinges) på jumboplats när det gäller väntetider. Man har upp ”…till flera år.” Kan det möjligen bero på tandvårdschefens därstädes syn på majoriteten av sina anställda – dvs tandsköterskornas – roll och värde?

    Kenneth Bergdahl, ötl o gammal ortodontist

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch