Kompetensförsörjning planeras få nytt råd

NY RAPPORT 7 maj 2019
Dela artikeln
Ett nationellt råd för kompetensförsörjning inom tandvården och övriga hälso- och sjukvården ska inrättas med ett kansli på Socialstyrelsen, enligt ett förslag från Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

Det nya statliga rådet behövs för att organisera samverkan mellan olika aktörer om hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjningsfrågor i ett nationellt perspektiv, enligt Socialstyrelsen och UKÄ.

Rådet ska göra samlade analyser och övergripande bedömningar av både vård- och kompetensbehov utifrån statistik, prognoser, framtidsscenarier, behovsanalyser och andra kunskapsunderlag. Rådet ska också identifiera behov av underlag som saknas.

En annan uppgift kan vara att göra fördjupade analyser, exempelvis för att kunna bedöma behovet av nya kompetenser inom vården, för att se hur man kan ändra innehållet i en utbildning för att utveckla ett vårdyrke eller för att kartlägga brister i en viss region.

Till en början föreslås rådet endast ha översikt över de 22 utbildningarna/yrken inom vården som kräver högskoleutbildning.

Sex nya regionala råd

Sex nya regionala råd för kompetensförsörjning (ett i varje sjukvårdsregion) ska inrättas senast 1 januari 2020, enligt förslaget.

Förutom att samverka med det nationella rådet ska de regionala råden ha ett nära samarbete med universitet och högskolor, kommuner och privata aktörer.

De regionala råden ska bland annat ta fram kompetensförsörjningsplaner för hälso- och sjukvården samt planera och samordna verksamhetsförlagd utbildning.

Klart i sommar

Senast i slutet av augusti ska det slutgiltiga förslaget, som tas fram på uppdrag av regeringen, presenteras för socialdepartementet och utbildningsdepartementet.
Det preliminära förslaget beskrivs i skrivelsen ”Samverkan kring kompetensförsörjningsfrågor i hälso- och sjukvården – Årsrapport 2018”.

”Det är viktigt att professionens perspektiv inkluderas i det fortsatta arbetet.”

Positiv till rådet

Kalle Brandstedt

Kalle Brandstedt, utredare på Sveriges Tandläkarförbund tycker att ett nationellt råd för kompetensförsörjning behövs och är positiv till förslaget, men vill att tandläkare ska få komma till tals i frågor som berör tandvården.

– Det är viktigt att professionens perspektiv inkluderas i det fortsatta arbetet, säger han.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch