Komplikation tillstötte efter byte av kronor

30 jan 2013
Dela artikeln
Guld-akrylkronorna togs bort och ersattes av provisoriska kronor. Patienten var inte nöjd med färgen och vägrade betala.

Senare återkom patienten akut. Diagnos: apikal parodontit. Patienten vägrade betala för rensning, rotfyllning och röntgen, och anmälde tandläkaren till Socialstyrelsen.

Den behandlande tandläkaren skriver i sitt yttrande bland annat att patienten fick muntlig information om proceduren och om eventuella risker med behandlingen.

Patienten skriver däremot i sitt yttrande att hon inte fått nödvändig information om riskerna med behandlingen.

Socialstyrelsen konstaterar att tandläkaren har brustit i information till patienten, och han kritiseras för detta. I övrigt har inget framkommit som tyder på annat än att vården har getts enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

Läs mer i Tandläkartidningen nr 2 2013, som kommer ut den 31 januari.

 

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch