Konkurrensverket utreder referenspriser

30 jan 2013
Dela artikeln
Konkurrensverket ska utreda om systemet med referenspriser missgynnar priskonkurrens i tandvården.

De statligt satta referenspriserna har tidigare fått kritik av Riksrevisionen som anser att de missgynnar priskonkurrens och driver på kostnadsutvecklingen inom tandvården.

Konkurrensverket skriver på sin webbplats att det finns anledning att granska systemet närmare och fundera över hur det skulle kunna förändras för att inte hämma konkurrensen.

Tandvårdsstödet är ett av fyra fokusområden som Konkurrensverket ska utreda på uppdrag av regeringen. Resultatet ska redovisas senast 31 december 2013.

Läs mer och lämna synpunkter på Konkurrensverkets webbplats.

Text: Linda Persson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch