Koppling mellan brott och brister inom tandvården
Mer än en fjärdedel av besluten där IVO riktade kritik förra året innehöll kritik om endodontiska behandlingar. IVO har sett ett stort antal dåliga rotbehandlingar med ökad risk för problem senare, enligt Johan Blomgren, IVO:s nationella samordnare för tandvård. Foto: Janet Suslick

Koppling mellan brott och brister inom tandvården

VAD HAR IVO SETT? 2 mar 2020
Dela artikeln
Det finns kopplingar mellan brottslighet och brister i patientsäkerheten inom tandvården, enligt Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Det framgår av rapporten ”Vad har IVO sett 2019?” som publicerades i dag.

Två tredjedelar av alla felaktiga utbetalningar av det statliga tandvårdsstödet misstänks vara avsiktliga. Det rör sig om mångmiljonbelopp. En satsning mot organiserad brottslighet har kartlagt flera fall där IVO har pågående utredningar mot tandläkarna som är inblandade.

”I samtliga fall ser vi stora brister i vården.”

”I samtliga fall ser vi stora brister i vården,” skriver IVO i rapporten.

Brister i rotbehandlingar
IVO:s årliga rapport tar också upp återkommande fel inom tandvården. Högst upp på listan är brister i rotbehandlingar. I 26 procent av besluten där IVO riktade kritik förra året handlade det om endodontiska behandlingar.

– Vi har sett ett stort antal dåliga rotbehandlingar med ökad risk för problem senare, säger Johan Blomgren, tillsynstandläkare i Göteborg och IVO:s nationella samordnare för tandvård.

Brister i protetik
Protetik är också ett återkommande problemområde som IVO har sett. Bland alla beslut där IVO riktade kritik 2019 fanns kritik mot protetiska behandlingar i 36 procent av ärendena.

Något som återkommer är att en del tandläkare gör protetik utan att först behandla karies och parodontit.

Förra året yrkade IVO på återkallelse av legitimationen i nio fall där IVO anmälde tandläkare till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) på grund av grov oskicklighet i sitt yrkesutövande. I samtliga fall såg IVO brister i både endodontiska och protetiska behandlingar.

Undermåliga journaler
Det allra vanligaste problemområde som IVO har sett rör dock journalföring. I ärenden där IVO har riktat kritik finns bristfällig journalföring omnämnt i majoriteten av fallen.

Klagomål och lex Maria
Under 2019 utredde IVO 130 klagomål på tandvården. IVO framförde kritik i drygt 60 procent av fallen.

IVO fattade också beslut om 45 lex Maria-anmälningar under 2019.

Läs Tandläkartidningens etikartiklar om IVO- och HSAN-fall här.

Läs rapporten ”Vad har IVO sett 2019?” här.
Janet Suslick

FAKTA – IVO

* Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bildades 2013 och lyder under socialdepartementet.

* IVO ser till att tandvård, övriga hälso- och sjukvård samt socialtjänsten har god kvalitet och följer gällande lagar och föreskrifter.

* IVO har sammanlagt cirka 700 anställda, varav sex tillsynstandläkare. Tillsyn och behandling av klagomål bedrivs vid sex regionala avdelningskontor.

* IVO finansieras genom anslag. Budgeten ligger på cirka 700 miljoner kronor.

* Sofia Wallström är generaldirektör för IVO sedan sommaren 2019.

Källa: ivo.se

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in, kontakta webbredaktören: redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch