Koppling mellan brott och brister inom tandvården
IVO har anmält fler tandläkare till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) än tidigare, berättar Johan Blomgren. Foto: Janet Suslick

Koppling mellan brott och brister inom tandvården

VAD HAR IVO SETT? 2 mar 2020
Dela artikeln
Det finns kopplingar mellan brottslighet och brister i patientsäkerheten inom tandvården, enligt Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Det framgår av rapporten ”Vad har IVO sett 2019?” som publicerades i dag.

Två tredjedelar av alla felaktiga utbetalningar av det statliga tandvårdsstödet misstänks vara avsiktliga. Det rör sig om mångmiljonbelopp. En satsning mot organiserad brottslighet har kartlagt flera fall där IVO har pågående utredningar mot tandläkarna som är inblandade.

”I samtliga fall ser vi stora brister i vården.”

”I samtliga fall ser vi stora brister i vården,” skriver IVO i rapporten.

Brister i rotbehandlingar
IVO:s årliga rapport tar också upp återkommande fel inom tandvården. Högst upp på listan är brister i rotbehandlingar. I 26 procent av besluten där IVO riktade kritik förra året handlade det om endodontiska behandlingar.

– Vi har sett ett stort antal dåliga rotbehandlingar med ökad risk för problem senare, säger Johan Blomgren, tillsynstandläkare i Göteborg och IVO:s nationella samordnare för tandvård.

Brister i protetik
Protetik är också ett återkommande problemområde som IVO har sett. Bland alla beslut där IVO riktade kritik 2019 fanns kritik mot protetiska behandlingar i 36 procent av ärendena.

Något som återkommer är att en del tandläkare gör protetik utan att först behandla karies och parodontit.

Förra året yrkade IVO på återkallelse av legitimationen i nio fall där IVO anmälde tandläkare till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) på grund av grov oskicklighet i sitt yrkesutövande. I samtliga fall såg IVO brister i både endodontiska och protetiska behandlingar.

Undermåliga journaler
Det allra vanligaste problemområde som IVO har sett rör dock journalföring. I ärenden där IVO har riktat kritik finns bristfällig journalföring omnämnt i majoriteten av fallen.

Klagomål och lex Maria
Under 2019 utredde IVO 130 klagomål på tandvården. IVO framförde kritik i drygt 60 procent av fallen.

IVO fattade också beslut om 45 lex Maria-anmälningar under 2019.

Läs Tandläkartidningens etikartiklar om IVO- och HSAN-fall här.

Läs rapporten ”Vad har IVO sett 2019?” här.
Janet Suslick

FAKTA – IVO

* Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bildades 2013 och lyder under socialdepartementet.

* IVO ser till att tandvård, övriga hälso- och sjukvård samt socialtjänsten har god kvalitet och följer gällande lagar och föreskrifter.

* IVO har sammanlagt cirka 700 anställda, varav sex tillsynstandläkare. Tillsyn och behandling av klagomål bedrivs vid sex regionala avdelningskontor.

* IVO finansieras genom anslag. Budgeten ligger på cirka 700 miljoner kronor.

* Sofia Wallström är generaldirektör för IVO sedan sommaren 2019.

Källa: ivo.se

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Andra artiklar i temat "IVO-fall 2020"

Farliga tandläkare till ansvarsnämnden

Etik Det finns mellan 50 och 100 farliga tandläkare i Sverige, uppskattar ­Johan Blomgren, tillsynstandläkare på Inspek­tionen för vård och omsorg (IVO). I september blev två av dem av med legitimationen.
16 dec 2020
Plusmaterial

Tandläkare slipper prövotid

Etik En tandläkare i Västra Götaland får IVO-kritik för brister i sin journalföring, röntgenhantering och patientomhändertagande, men slipper prövotid. Bakom anmälan ligger en konflikt med en kollega, enligt den anmälda tand­läkaren.
24 nov 2020
Plusmaterial

Klinik får kritik för dålig vattenkvalitet

Etik Vattnet i unitarna innehöll för mycket bakterier och kliniken saknade rutiner för att kontrollera vattenkvaliteten. Därför har en privat tandvårdsklinik i Malmö fått kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
19 nov 2020
Plusmaterial

Bristande bedövning kan ha bidragit till tandvårdsrädsla

Etik Tvååringen fick inte bedövning när en tand skulle tas bort. Det kan ha bidragit till flickans tandvårdsrädsla, enligt Inspek­tionen för vård och omsorg (IVO).
30 sep 2020
Plusmaterial

Sex tandläkare blir av med legitimationen

Etik Sex tandläkare har blivit av med legitimationen under våren. Samtliga visar stora kunskapsbrister i odontologi och grov oskicklighet, enligt Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN).
9 sep 2020
Plusmaterial

Påkörd av städfordon – tänderna skadades

Lex Maria Tänderna skadades när en patient blev påkörd av ett skenande städmaskin på Sahlgrenska universitetssjukhuset.
19 aug 2020

Kritik för planlös behandling

Etik Under två års tid gjorde tandläkaren aldrig någon fullständig undersökning med efterföljande terapiplanering. I stället för struktur och noggrannhet blev det provisoriska lösningar. Flera tänder förlorades när behandlingen drog ut på tiden.
12 aug 2020
Plusmaterial

Implantatbehandling får kritik

Etik En trasig hörntand ersattes med implantat, men patienten var missnöjd och kontaktade Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Tandläkaren får kritik för undermåligt förarbete.
25 jun 2020
Plusmaterial

Bettutvecklingsmiss kostar tioåring två framtänder

Etik Tandläkaren missade att flickans hörntänder hade fel läge. När patienten kom tillbaka som tioåring var framtänderna intill så pass skadade att de måste dras ut.
17 jun 2020
Plusmaterial

Fel av tandläkaren att neka antibiotika

Etik Ett par dagar efter en extraktion kom patienten in akut med en kraftig svullnad. Patienten hade inte feber och därför ordinerade tandläkaren inte antibiotika. Han gjorde fel, enligt Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
27 maj 2020
Plusmaterial

Klinik utan kvalitetsarbete får kritik från IVO

Etik Varje tandvårdsmottagning ska arbeta med kvalitet och utföra vård på ett patient­säkert sätt. Att fastställa och dokumentera vilka processer och rutiner som gäller är ett viktigt led i det – även på små kliniker.
13 maj 2020
Plusmaterial

Tandläkare mister legitimation

Etik En tandläkare i Skåne har blivit av med sin legitimation efter ett beslut från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). Samtliga 16 granskade patientfall visar stora brister, enligt HSAN.
25 mar 2020
Plusmaterial

Tandhygienist missade cysta i flera år

Etik En ung kvinna hade en stor cystisk förändring som missades i åratal på tandvårdskliniken. Patienten skulle kallas till tandläkare, men träffade i stället tandhygienist i flera år. Avvikelsen var synlig på röntgenbilderna, men uppmärksammades inte.
18 mar 2020
Plusmaterial

Färre fall för IVO med nytt system

Patientsäkerhet IVO:s klagomålssystem ändrades 2018. Sedan dess har antalet patientklagomål om tandvård till myndigheten minskat markant. En överraskning är att även antalet lex Maria-anmälningar har minskat under samma period. Påverkar det patientsäkerheten?
11 mar 2020

Ödmjukhet bra strategi efter kritik

Etik Det lönar sig att inse sina brister och vara ödmjuk inför Inspektionen för vård och omsorg (IVO). En tandläkare i Skåne som har fått omfattande kritik har visat att han förstår kritiken och vad han behöver göra för att komma till rätta med bristerna. IVO:s bedömning är att tandläkarens förslag är rimliga.
3 mar 2020
Plusmaterial

Bettkorrigeringen blev bra, men karies förstörde tänderna

Lex Maria Patienter som behandlas av olika specialister och behandlare under lång tid får inte alltid den ”vanliga” tandvården som de också behöver.
26 feb 2020
Plusmaterial

Kritik efter strul med remisser

Etik En tandvårdsrädd patient hade besvär med en visdomstand och skulle remitteras till käkkirurg, men remissen kom aldrig iväg. Vårdgivaren behöver se över rutinerna för remisshantering, anser Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
4 feb 2020
Plusmaterial

Tandläkare förstörde friska tänder

Etik Privattandläkaren förstörde flera nästan helt friska tänder och använde borr för att ta bort överväxt av tandkött. Tandläkaren får kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för omfattande brister.
30 jan 2020
Plusmaterial

Tandhygienist gav sken av att vara tandläkare

Etik Den som driver en tandläkarpraktik behöver inte vara legitimerad tandläkare, men vårdgivaren måste vara tydlig i sin information. Det anser Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
9 jan 2020
Plusmaterial

Nytt sätt att klaga stärker inte patientsäkerheten

NY RAPPORT Klagomål hanteras effektivare inom tandvården och övriga hälso- och sjukvården sedan ett nytt klagomålssystem infördes 2018, men systemet har inte stärkt patientsäkerheten. Det anser Statskontoret, som har utvärderat reformen.
8 jan 2020

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga in.
redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch