Krav på kortärmat inte diskriminering
Att säga nej till engångsärmar är inte diskriminerande, enligt Arbetsdomstolen. Foto: Colourbox

Krav på kortärmat inte diskriminering

Dom 21 dec 2017
Dela artikeln
Det var inte diskriminering att neka en kvinnlig muslimsk tandläkare att arbeta med engångsärmar. Det slår Arbetsdomstolen (AD) fast i en ny dom.

En tvättad och spritad arm är renare än en plastärm, resonerar Folktandvården Stockholms län AB, som stämdes av diskrimineringsombudsmannen (DO) efter att ha förbjudit en tandläkare att använda engångsärmar.

Skyddshandskar behövs för personalens hälsa och säkerhet, men det gäller inte engångsärmar, enligt folktandvården.

I AD:s dom står det:
”Engångsärmar har samma renhetsgrad som skyddshandskar, det vill säga ren. Att sätta en engångsärm på en desinfekterad höggradigt ren underarm sänker renhetsgraden utan att tillföra något ytterligare ur patientsäkerhetsperspektiv eller från arbetsmiljösynpunkt.”

Folktandvårdens hygienrutiner, som inte tillåter engångsärmar, gäller för alla.

AD:s slutsats är alltså att förbudet mot engångsärmar var nödvändigt för att bibehålla patientsäkerhet och var inte diskriminerande. Därför säger AD nej till ersättningen som DO ansåg att tandläkaren borde få. DO har förlorat och ska ersätta folktandvårdens rättegångskostnader.

Tolkade föreskrifterna olika
Den kvinnliga tandläkaren ville inte visa sina underarmar av religiösa skäl och använde därför engångsärmar. I februari 2016 förbjöd folktandvården engångsärmar och hotade med uppsägning om hon inte följde förbudet.

Folktandvården hänvisade till Socialstyrelsens föreskrifter om basala hygienrutiner från 2016.

DO jämställde engångsärmar med engångshandskar och ansåg att föreskriften om kortärmade arbetskläder inte uteslöt engångsärmar som komplement. DO ansåg att folktandvården skulle betala tandläkaren 100 000 kronor för indirekt diskriminering.

Tidigare har Karolinska institutet dömts av Stockholms tingsrätt för indirekt diskriminering när en tandläkarstudent inte tilläts att använda engångsärmar i plast.
Janet Suslick

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch