Kritik mot efterhandskontroller

26 mar 2013
Dela artikeln
Försäkringskassan har förbättrat kontrollerna av utbetalningar från tandvårdsstödet, men det saknas en helhetsbild av antalet felaktiga utbetalningar. Det visar den granskning som ISF, Inspektionen för socialförsäkringen, gjort.

Den förra granskningen som ISF genomförde 2011 visade att Försäkringskassan inte hade fattat beslut om vilken inriktning efterhandskontrollerna skulle ha. Man arbetade i huvudsak med slumpmässiga kontroller. ISF granskning kom fram till att bristerna i urvalet var så allvarliga att kontrollerna inte kunde ses som slumpmässiga.

Försäkringskassans mål för 2012 var att upphöra med slumpmässiga kontroller och i stället prioritera kontroller mot enskilda tillstånd eller åtgärder. Detta förfaringssätt var ISF kritiska till i sin förra rapport; inriktningen skulle leda till att en stor del av behandlarna inte skulle komma att kontrolleras och att efterhandskontrollerna därför inte skulle vara representativa för alla inrapporterade åtgärder.

Inte slumpmässigt

För 2013 har Försäkringskassan tagit fram en ny inriktning av kontrollerna; de ska göras i allmänpreventivt syfte, de ska vara lärande, och ska kunna identifiera misstankar om brott. Det allmänpreventiva syftet ska enligt kassan uppnås genom att så många behandlare och kliniker som möjligt kontrolleras.

Men ISF är kritisk till denna inriktning, främst på grund av att kassan ännu inte använder sig av slumpmässighet för att kunna dra representativa urval av ärenden för efterhandskontroller. Det är enligt ISF förvånande att Försäkringskassan inte ändrat inställning eftersom slumpmässiga urval uttryckligen efterfrågas i förarbetena till tandvårdsstödet. Det saknas tydliga riktlinjer för vilka ärenden som ska ingå i urvalen och hur urvalen ska genomföras praktiskt.

Inget helhetsansvar

Enligt ISF finns det ingen på Försäkringskassan som tar ett helhetsansvar för att följa upp och analysera resultatet av efterhandskontrollerna.

Försäkringskassan har vidtagit åtgärder för att förbättra möjligheten att upptäcka misstänka brott i utbetalningarna av tandvårdsstöd.  Man har bland annat utbildat personal och utsett åtta särskilda kontrollutredare. Det tycker ISF är bra. Ett problem är dock att felaktiga utbetalningar inte leder till någon direkt ekonomisk kostnad för vårdgivarna.

Sammanfattningsvis slår ISF fast att det fortfarande finns möjligheter för oseriösa aktörer att överutnyttja tandvårdsstödet. Det finns brister i Försäkringskassans kontrollstruktur. Kassan har inte utnyttjat de statistiska metoder som finns vid utformningen av urval av ärenden för efterhandskontroll. Hur träffsäkra nuvarande efterhandskontroller är går enligt granskningen inte att svara på.
Läs hela rapporten på ISF:s hemsida.

 

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch