Kritik mot IVO-rapport som utelämnar munhälsa
Tandläkarförbundet kritiserar IVO:s nationella tillsyn om samverkan kring multisjuka äldre. De äldres tandvård borde ha ingått i rapporten, anser förbundet. Foto: Colourbox

Kritik mot IVO-rapport som utelämnar munhälsa

Nationell tillsyn 3 maj 2018
Dela artikeln
Munhälsan berörs inte i en nationell tillsyn kring samverkan för multisjuka äldres välbefinnande. Rapportens kvalitet äventyras när man inte tittar på hela människan, anser Hans Göransson, ordförande i Sveriges Tandläkarförbund.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har gjort en nationell tillsyn av samverkan kring multisjuka äldre. Rapporten, som publicerades i går, fokuserar på slutenvård, primärvård och hälso- och sjukvård i hemmet. De äldres tandvård tas inte upp.

– Det är tråkigt att munhälsa inte ingick i projektet, men det är svårt att vara heltäckande. Vi var tvungna att göra avgränsningar i vår granskning av samverkan, säger Michael Dahlberg-Grundberg, utredare på IVO och ansvarig för rapporten.

Tandläkarförbundets ordförande Hans Göransson ifrågasätter beslutet att inte ta med de äldres munhälsa eller tandvård.

Hans Göransson

– Det är fel att sätta en gräns mitt i människan, speciellt när det handlar om multisjuka äldre, säger han.

Munhälsan påverkar allmänhälsan, påpekar han, och ger några exempel. Munnen behövs för att klara nutritionen. Saknar man tänder påverkar det demensutvecklingen, och dålig munhälsa ökar risken för lunginflammation.

– Gränsdragningen är olycklig. Man äventyrar rapportens kvalitet. Det hade varit bättre att se över rapportens finansiering, anser Hans Göransson.

Läs rapporten ”Samverkan för multisjuka äldres välbefinnande – Nationell tillsyn inom hälso- och sjukvård 2017” här.

Janet Suslick

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch